(8.7.2019) Lausunto oikeusministeriölle rahanpesurikosdirektiivin täytäntöönpanoa valmistelleen työryhmän mietinnöstä

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä. Lakimiesliitto kannattaa mietinnössä esitettyjä rahanpesudirektiivin edellyttämien muutosten tekemistä rikoslakiin. Erityisesti Lakimiesliitto haluaa kiittää mietinnön laatinutta työryhmää kattavasta kansainvälisestä vertailusta sekä perusteellisista vaikutusarvioista.