(8.7.2022) Lausunto oikeusministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta

Suomen Lakimiesliitto kiittää oikeusministeriötä lausuntopyynnöstä liittyen luonnokseen hallituksen esityksestä eduskunnalle ulosottokaaren muuttamisesta ja lausuu kunnioittavammin:

Lakimiesliitto pitää esityksen tavoitteita hyvinä ja erityisesti pienituloisen velallisen asemaa parantavana. Ehdotetut muutokset ovat siten kannatettavia.


Lisätiedot: Jenni Tuomainen, oikeus- ja koulutuspoliittinen asiantuntija, etunimi.sukunimi@lakimiesliitto.fi