(16.5.2014) Lausunto: Järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan käsitteistön yhtenäistäminen

Lausunto: Järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan käsitteistön yhtenäistäminen

Suomen Lakimiesliitto pitää esitystä järjestäytynyttä rikollisuutta koskevan käsitteistön yhtenäistämiseksi pääosin kannatettavana. Esitetyt muutokset selkeyttävät säännösten soveltamisalaa ja yhtenäistävät viranomaisten käsityksiä siitä, mitä järjestäytyneellä ryhmällä rikoslaissa tarkoitetaan.

Rikoslain 6 luvun 5 §:n 2 kohdan mukaisen koventamisperusteen muuttaminen siten, että vaatimus rikoksen tekemisestä vakavien rikosten tekemistä varten järjestäytyneen rikollisryhmän jäsenenä korvattaisiin vaatimuksella rikoksen tekemisestä osana järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa on perusteltua. Soveltamisperusteen ei tule olla riippuvainen ryhmän alkuperäisestä perustamistarkoituksesta.

Helsingissä 16.5.2014

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja 

Ladattavat tiedostot: