(8.4.2016) Lausunto oikeusministeriölle oikeusavun palkkioperusteista

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

OM 15/33/2015

Lausunnon pääkohdat

  • Lakimiesliitto suhtautuu kielteisesti esitykseen
  • Asiakohtaiset palkkiot lisäävät epäeettisten ja vilpillisten toimijoiden kannusteita
  • 500 euron palkkio voi olla vähäinen, kun se pitää sisällään myös käytetyn matka-ajan.

Yleistä

Lakimiesiitto suhtautuu kielteisesti esitykseen asiakohtaisista palkkioista kansainvälistä suojelua koskevissa asioissa. Turvapaikka-asioiden suuri määrä valtiontaloudellinen tilanne huomioiden muodostaa sinänsä ymmärrettävästi painetta kustannusten karsimiseen, mutta kansainvälistä suojelua hakevien oikeusturvasta ei tule leikata.

Asiakohtaisuuden ongelmia

Lakimiesliitto pitää positiivisena yleistä kehitystä, jossa on siirrytty pois avustajien asiakohtaisista palkkioista. Nyt esitetty malli olisi tässä suhteessa paluu menneeseen käytäntöön. Asiakohtaisiin palkkioihin sisältyy useita ongelmia. Jos matka-aikoja ja/tai tulkkauskuluja ei korvata, hankaloituu pätevien avustajien saanti erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Asiakohtaisten palkkioiden käyttöönotto lisäisi myös epäeettisten ja vilpillisten avustajien houkutusta turvapaikka-asioiden hoitamiseen, kun palkkiot maksettaisiin kiinteinä riippumatta jutun hoitamisen tasosta. Turvapaikanhakijoilla ei ole tosiasiassa keinoa valvoa työn laatua, mikä alistaa heidät mahdolliselle hyväksikäytölle ja myös lahjonnalle eli ns. vankikaupalle.

Esityksen mukaan palkkioasioiden käsittelyyn oikeusaputoimistoissa ja tuomioistuimissa käytettäisiin muutoksen jälkeen vähemmän aikaa, mikä vapauttaisi resursseja pääasioiden käsittelyyn. Lakimiesliito ei yhdy arvioon. Rajanveto monessa tapauksessa tavanomaisten sekä laadultaan ja laajuudeltaan poikkeuksellisen vaikeiden asioiden välillä voisi viedä tuomioistuimelta enemmän aikaa, kuin tuntilaskutuksen läpikäynti.

Palkkion määrä

Lakimiesliitto katsoo, että tavanomainen 500 euron palkkio voi olla vähäinen, kun se pitää sisällään myös käytetyn matka-ajan. Esityksestä ei selviä millaiset korotetun palkkion perusteet turvapaikkapuhuttelussa tai hallinto-oikeudessa voivat olla. Mikäli päädytään asiakohtaisiin palkkioihin, on niiden hakeminen tehtävä mahdollisimman yksinkertaiseksi esimerkiksi Romeo-järjestelmässä. Asiakohtaisten palkkioiden käyttöä ei tule missään tapauksessa laajentaa nyt esitetyn ulkopuolelle.