Liitto

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

OM 1/879/2015; OM023:00/2015

Lausunto

Lakimiesliitto on aiemmin kommentoinut arviomuistiota terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksista rikoslainsäädäntöön ja annetut kommentit on huomioitu asianmukaisesti luonnoksessa hallituksen esitykseksi. Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa esityksestä.

(8.4.2016) Lausunto oikeusministeriölle rikoslain 34 a luvun muuttamisesta

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry (jäljempänä Lakimiesliitto) lausuu kunnioittavasti seuraavaa:

OM 1/879/2015; OM023:00/2015

Lausunto

Lakimiesliitto on aiemmin kommentoinut arviomuistiota terrorismirikosten uusien kansainvälisten kriminalisointivelvoitteiden vaikutuksista rikoslainsäädäntöön ja annetut kommentit on huomioitu asianmukaisesti luonnoksessa hallituksen esitykseksi. Lakimiesliitolla ei ole huomautettavaa esityksestä.

Ladattavat tiedostot: