(15.2.2013) Lausunto oikeusministeriölle tulkkausdirektiivin täytäntöönpanosta

Lausunto tulkkausdirektiivin täytäntöönpanosta (OMML 74/2012)

Lakimiesliitto ei näe huomautettavaa tulkkausdirektiivin täytäntöönpanoa koskevan mietinnön lakiehdotuksissa. Lakimiesliitto kiinnittää kuitenkin huomiota seuraaviin seikkoihin.

Esityksessä arvioidaan karkeasti, että uudistukset lisäisivät hovi- ja käräjäoikeuksien vuosittaisia tulkkaus- ja käännöskustannuksia 750 000 eurolla, mikä tarkoittaisi tuomioistuinten tulkkaus- ja käännöskustannusten lisääntymistä noin 30 prosentilla. Lakimiesliitto katsookin, että kustannuksille on varattava erillinen määräraha.

Asiakirjojen kääntäminen ja tulkkaus myös pidentävät oikeudenkäyntien kestoja. Suomalainen oikeusturva ei ole tällä hetkellä samalla tasolla Pohjoismaiden kanssa juuri oikeudenkäyntien pitkittyneiden kestojen takia. Mikäli tuomioistuinlaitokselle asetetaan lisävaatimuksia tulkkauksen suhteen, tulee myös huolehtia tuomioistuimille ja syyttäjille osoitettujen resurssien riittävyydestä, jotta oikeudenkäynnit pystytään kokonaisuudessaan hoitamaan ilman aiheettomia viivytyksiä.

Helsingissä 15.2.2013 

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja         

Ladattavat tiedostot: