(4.4.2016) Lausunto oikeusmisteriölle tuomion perusteluille asetettujen vaatimusten keventämisestä yksinkertaisissa rikosasioissa

Lausunto

Esitetty järjestelmä, jossa tuomion perustelut saataisiin laatia pääpiirteittäin tietyissä tapauksissa, vastaa suurelta osin nykykäytäntöä, Tästä syystä arviomuistion esityksestä ei aiheudu työnsäästöä, eikä sen valmistelua tule jatkaa. 

Ladattavat tiedostot: