(26.8.2015) Lausunto sisäministeriölle luonnoksesta VNAksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Luonnos VNAksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun asetuksen muuttamisesta

Esitys pöytäkirjaamisen takarajan nostamisesta 30 päivästä 90 päivään on perusteltu, koska entisessä 30 päivässä eivät kaikki pöytäkirjattavat tiedot ole vielä olemassa, kuten perustelumuistiossa todetaan. Säännöksen maininta, että pöytäkirjaaminen on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä, on tärkeä jotta taataan ettei 90 päivän enimmäisajasta tule kuitenkaan pääsääntöä.

Asunnossa tapahtuvan valeoston lisääminen salaisista pakkokeinoista tehtävään vuotuiseen eduskunnan oikeusasiamiehelle päätyvään selvityksen on perusteltua.

Ladattavat tiedostot: