(26.9.2014) Lausunto sisäministeriölle HE poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttaminen

Lausunto HE poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetun lain 13 luvun muuttaminen

Lakimiesliitto ehdottaa muutosta esityksen 4 §:ään, jossa säädetään säilytystilan esimiehen päätösvallasta. Siltä osin kuin luonnoksessa on esitetty säädettäväksi toimivalta poliisivankilan esimiehelle tai tämän sijaiselle, olisi kohtaan syytä lisätä teksti ”tai näiden poissa ollessa poliisilaitoksen yleisjohtaja”. Osa esimiehen tai tämän sijaisen toimivaltaan kuuluvaksi määrätyistä asioista voi tulla eteen pitkinä juhlapyhinä, jolloin esimiestä tai hänen sijaistaan ei ole töissä. Tällöin asioiden nopean käsittelyn kannalta on tarpeen, että toimivalta on säädetty poliisilaitoksen yleisjohtajalle, joka on aina valmiudessa.

Helsingissä 26.9.2014

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja 

Ladattavat tiedostot: