(12.9.2014) Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta.

Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi rikoslain 20 luvun 8 §:n muuttamisesta.

Lakimiesliitto kannatta seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäytön kriminalisointia sekä tahallisena että tuottamuksellisena. Luonnoksessa esitettyihin perusteluihin ei ole huomautettavaa. KKO:2012:66 ratkaisussa on vaadittava tahallisuuden aste asetettu korkealle ja ratkaisun jälkeen on ostajan tahallisuuden näyttäminen toteen ollut erittäin vaikeaa. Teon säätäminen rangaistavaksi tuottamuksellisesti tehtynä helpottaisi nykymuotoiseen kieltoon liittyviä todisteluvaikeuksia.

Helsingissä 12.9.2014

Jorma Tilander
Toiminnanjohtaja