Kansainvälinen yhteistyö

Lakimiesliitolla on tiiviit yhteistyösuhteet kaikkiin pohjoismaisiin sisarjärjestöihinsä: Jusek, Djof, Norges Juristforbund ja Lögfraebingafelag Islands

Lakimiesliitolla on alueasiamies Brysselissä ja liitto toimii yhteistyössä SEULAn (Suomalaiset EU-lakimiehet) kanssa ja järjestää säännöllisesti tilaisuuksia Brysselissä työskenteleville jäsenilleen.

FinUnions on suomalaisten palkansaajakeskusjärjestöjen SAK:n, STTK:n ja Akavan yhteinen edustusto Brysselissä. Sen tehtävänä on huolehtia palkansaajien edunvalvonnasta Brysselissä sekä välittää Suomeen tietoa EU-päätöksenteosta työelämään liittyvissä asioissa.

Lakimiesliitto on ERAn (Europäische Rechtsakademie Trier/Academy of European Law Trier) tukisäätiön jäsen. ERA järjestää Trierissä ja muualla EU:n alueella koulutusta sekä EU-lainsäädännöstä että muusta EU-toiminnasta ja harjoittaa julkaisutoimintaa.

Ulkomaisten tutkintojen tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla suoritettujen oikeustieteen tutkintojen kelpoisuus ja tunnustamiskäytännöt ovat asioita, joista Lakimiesliittoon tulee paljon kyselyjä. Suomessa ajantaisinta tietoa aiheesta tarjoaa opetushallitus, joka tekee päätökset ulkomaisten tutkintojen tunnustamisesta.

Pohjoismaiset jäsenpalvelut

Pohjoismaisen yhteistyön ansiosta sinulla on mahdollisuus nauttia maksutta sisarliittojemme palveluista Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa.

Yhteistyössä ovat mukana Jusek Ruotsista, Danmarks Jurist- och Økonomforbund DJØF Tanskasta sekä Norges juristforbund, Samfunnsviternes Fagforening i Norge ja Samfunnsøkonomenes Forening i Norge Norjasta. Suomesta mukana ovat Suomen Lakimiesliitto ja Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry.

Liiton jäsenillä on oikeus saada tietoa ja neuvontaa yhteistyöliitoilta maiden palkkatasosta ja työsuhteiden ehdoista sekä osallistua liittojen tapahtumiin. Teknisistä syistä kaikki liittojen jäsenedut eivät ole tarjolla yhteistyöliittojen jäsenille. Tarkempia tietoja yksittäisistä eduista saa suoraan jäsenliitoilta.

Pääsy muiden liittojen jäsensivuille

Lakimiesliiton jäsenillä on pääsy yhteistyöliittojen suljetuille jäsensivuille ja siten mahdollisuus saada tietoa muiden liittojen tarjoamista eduista ja palveluista. Pääsy liittojen suljetuille sivuille on varattu Lakimiesliiton jäsenille. Kirjaudu tunnuksillasi Lakimiesliiton jäsensivuille ja katso yhteistyöliittojen kirjautumisohjeet klikkaamalla vasemmasta palkista "Pohjoismainen yhteistyö" -sivua.

Sisarjärjestöjä Pohjoismaissa