Strategiset painopisteet

JÄSENTENSÄ YHTEISÖ

TAVOITTEET

 • Lakimiesten yhteisöllisyyden ja identiteetin kohottaja
 • Lakimiesliiton jäsenyys koetaan osaksi lakimiesidentiteettiä
 • Jäsenet osallistuvat ja vaikuttavat Lakimiesliiton toimintaan
 • Jäsenten herkkä kuuntelija

TYÖELÄMÄN TOIMIJA

TAVOITTEET

 • Lakimiesten aseman turvaaja elämän erilaisissa tilanteissa
 • Jäsenten ja heidän edustajiensa tukija ja neuvoja
 • Aktiivinen toimija ja edunvalvoja myös asianajosektorilla
 • Lakimiesten työhyvinvoinnin edistäjä
 • Lakimiesyrittäjyyden tukija
 • Lakimiesten työllisyyden edistäjä

YHTEISKUNNALLINEN VAIKUTTAJA

TAVOITTEET

 • Aktiivinen ja aloitteellinen toimija oikeuspolitiikassa
 • Tunnettu oikeusvaltion ja oikeusturvan puolustaja
 • Oikeuselämän paras asiantuntija

OSAAMISEN KEHITTÄJÄ

TAVOITTEET 

 • Jäsenet käyttävät laadukkaita ja yksilöllisiin tarpeisiin vastaavia urapalveluita
 • Lakimiesten arvostuksen ja monipuolisen osaamisen edistäjä
 • Lakimiestutkinnon kilpailukyvyn ylläpitäjä ja parantaja

MUUTOKSEN TEKIJÄ

TAVOITTEET 

 • Ympäristönsä aktiivinen havainnoija ja tyhjiöiden täyttäjä
 • Ennakkoluuloton uusien ratkaisujen etsijä
 • Luottamuksen rakentaja
 • Keskustelun ja ajatusten herättäjä

SEURANTA JA VUOSISUUNNITTELU

Lakimiesliiton valtuuskunnalle raportoidaan vuosittain strategian mukaisista toimenpiteistä ja siinä asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta.

Tämän strategian painopisteet tulevat ohjaamaan vuosittain laadittavien toimintasuunnitelmien valmistelua. Strategian välipäivitys tulee tapahtumaan kolmen vuoden kuluttua, vuonna 2018 valittavan valtuuskunnan toimesta.