Missio, arvot, visio 2021

MISSIO

Oikeus ja kohtuus

__________________________________________________________________________________________

ARVOT

Oikeudenmukaisuus

Tunnemme vastuumme ja velvollisuutemme niin yhteisönä kuin lakimieskuntana sekä toimimme niiden mukaisesti.

Jäsenkeskeisyys

Olemme jäsentä varten. Jäsen on toimintamme perusta.

Yhtenäisyys

Muodostamme lakimiesyhteisön. Toimimme yhtenä liittona. Meillä on vahva brändi ja yhtenäinen identiteetti.

Ammattitaito

Toimimme aktiivisesti, aloitteellisesti, avoimesti, luotettavasti, osaavasti ja vastuullisesti.

______________________________________________________________________________________

VISIO 2021

Positiivisen jäsenkokemuksen tuottaminen kasvavalle jäsenkunnalle.