Oikeus kuuluu kaikille

Lakimiesliitto nostaa vuoden 2019 aikana näkyvästi esille suomalaisen oikeudenhoidon haasteet. Vuoden aikana vietetään myös liiton 75-vuotisjuhlaa. Juhlavuoden teemana on "oikeus kuuluu kaikille". Teema näkyy vahvasti läpi vuoden. Ensivaiheessa liitto on julkaissut kahdeksan vaikuttamistavoitettaan vaalikaudelle 2019-2023. Liitteenä on tavoitteitamme taustoittava Lakimiesliiton oikeusvaltio-ohjelma. Sivusto päivittyy vuoden 2019 aikana.

Tuomioistuinviraston toiminta jouhevasti käyntiin

Lakimiesliiton pitkäaikainen tavoite riippumattoman tuomioistuinviraston perustamisesta on käymässä toteen. Jotta virasto voisi toimia parhaalla mahdollisella tavalla, tulee sen toiminnalle turvata heti alussa riittävät toimintaedellytykset.

Oikeudenhoitoon lisää euroja – ja ne tehokkaaseen käyttöön

Oikeusvaltio maksaa – ja sen tuleekin maksaa. Suomi laahaa panostusten suhteen selkeästi jäljessä lähimmistä verrokkimaista, kuten Ruotsista. Vain alle 1 % koko valtion budjetista käytetään oikeudenhoitoon, vaikka se on kaikilla mittapuilla valtion ydintehtäviä. Pelkkä lisärahoitus ei tietenkään riitä. Olennaista on se, miten rahoja käytetään. Tässä toivomme kuultavan laajasti juridiikan ammattilaisia.

Jokaiselle turvattava mahdollisuus oikeudelliseen apuun

Maksuttoman julkisen oikeusavun kohdistuessa vain vähävaraisiin keskituloiset jäävät oikeusturvan väliinputoajiksi. Tähän kauan tiedostettuun puutteeseen tulee vihdoin tarttua. Lisäksi julkisen oikeusavun rinnalla tulee kehittää yksityisen oikeusavun saatavuutta.

Oikeusturvavakuutusten tarjottava aitoa turvaa

Oikeudenkäynti tulee usein kalliiksi, eikä 1980-luvun tasolle jämähtäneet oikeusturvavakuutusten korvaustasot kata enää oikeusprosessien kuluja. Onkin käynnistettävä yhteiskunnallinen keskustelu siitä, miten voimme turvata kansalaisten yhdenvertaiset mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan ilman henkilökohtaisen vararikon pelkoa.

Seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö uudistettava

Viime vuosina seksuaalirikokset ovat puhuttaneet paljon, ja lainsäädännön tasolla asiaan onkin monelta osin puututtu. Seurauksena on sirpaleinen ja vaikeasti tulkittava rikoslain 20 luku lukuisine rikosnimikkeineen. Jotta seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntömme olisi ajantasainen, ymmärrettävä ja oikeustajunmukainen, tulee käynnistää koko rikoslain luvun kokonaisuudistus.

Oikeudenhoidosta viestittävä ymmärrettävästi

Merkittävä osa lainsäädäntöön ja tuomioihin liittyvästä kritiikistä selittyy oikeuskysymysten riittämättömällä viestinnällä. Tähän kaivataan lisäpanostusta ja uudenlaista ajattelutapaa viestinnän merkityksestä. Esimerkiksi tuomioistuinten ns. mediatuomarijärjestelmän vakiinnuttaminen ja laajentaminen sekä muu oikeudenhoidon toimijoiden viestinnän kehittäminen ovat keinoja lisätä tietoisuutta oikeusjärjestämästä ja kasvattaa sen nauttimaa luottamusta.

Tarvitsemme perhevapaauudistuksen

Tarvitsemme Suomeen perhevapaauudistusta. Äitien ja isien nykyistä tasaisemmin jakautuvat perhevapaat tukisivat molempien sukupuolten ura- ja palkkakehitystä. Järjestelmän on tuettava vapaiden nykyistä tasaisempaa jakautumista.

Lisäpanostuksia koulutukseen

Oikeustieteelliset tutkinnot ovat halvimpia korkeakoulututkintojamme. Tämä selittyy muun muassa kirjatenteillä ja massaluennoilla. Oikeustieteellisessä koulutuksessa on korostettava määrän sijasta laatua ja työelämän tarpeisiin valmentavia menetelmiä. Lisäksi yhteiskunnan on kehitettävä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen työuran aikana, esimerkiksi kaikille työikäisille tarjottavan Osaamistili-mallin avulla.

 

 

 

Ladattavat tiedostot: