Oikeus kuuluu kaikille

"Oikeus kuuluu kaikille" on Lakimiesliiton 75-juhlavuoden kampanja oikeusvaltion puolustamiseksi. Kampanjassa nostetaan esiin suomalaisen oikeusvaltion ja oikeudenhoidon saavutettavuuden ongelmia sekä esitetään niihin ratkaisuja. Haastamme kampanjaan mukaan koko jäsenistömme, oikeudenhoidon organisaatiot ja poliittiset päätöksentekijät - ja kaikki oikeusvaltion tulevaisuudesta kiinnostuneet! Kampanjassa on jo mukana suuri joukko toimijoita, jotka on listattu kampanjasivustolle.

Oikeus kuuluu kaikille -kampanjasivusto löytyy osoitteesta www.oikeuskuuluukaikille.fi

Kampanjaan liittyvä visuaalinen materiaali (kampanjatunnus ja graafinen ohjeisto) on ladattavissa täältä.

Kampanjan aihetunnisteena sosiaalisessa mediassa on #oikeuskuuluukaikille.

 

Kampanjan tavoitteet

Haastamme kampanjaan osallistuvia nostamaan esille oikeuden saatavuuteen liittyviä ongelmia ja esittämään ratkaisunsa tilanteen korjaamiseksi.

Lakimiesliitto nostaa kampanjan yhteydessä esille erityisesti seuraavat teemat:

1. Oikeuden hoitoon lisää euroja

Oikeusvaltio maksaa, ja sen kuuluukin maksaa. Suomi laahaa panostusten suhteen selkeästi muihin pohjoismaihin verrattuna. Vain alle 1 % koko valtion budjetista käytetään oikeudenhoitoon, vaikka se on kaikilla mittapuilla valtion ydintehtäviä.

2. Kohtuuhintaisen oikeusavun piiriä laajennettava

Ilmainen tai kohtuuhintainen oikeusapu on nykyisin ainoastaan pienituloisimpien saatavilla, ja keskituloiset jäävät väliinputoajiksi.

3. Oikeusturvavakuutusten tarjottava aitoa turvaa

Oikeudenkäynti tulee usein kalliiksi, eikä 80-luvulle jämähtäneet oikeusturvavakuutusten korvaustasot kata enää oikeusprosessien kuluja.

4. Vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä kehitettävä

Tuomioistuinprosessien ollessa hitaita ja kalliita on syytä kehittää vaihtoehtoisia oikeudellisia riidanratkaisumenetelmiä, kuten sovittelua ja välimiesmenettelyä.

 

Tutustu vaaleissa ehdolla oleviin juristeihin ja oikkareihin täällä.

 

Perehdy myös alla olevaan Lakimiesliiton oikeusvaltio-ohjelmaan.

 

 

Ladattavat tiedostot: