Oikeus kuuluu kaikille

"Oikeus kuuluu kaikille" on Lakimiesliiton 75-juhlavuoden kampanja oikeusvaltion puolustamiseksi. Kampanjassa nostetaan esiin oikeuden saavutettavuuden ongelmia Suomessa sekä esitetään niihin ratkaisuja. Haastamme kampanjaan mukaan kaikki oikeusvaltion tulevaisuudesta kiinnostuneet! Kampanjassa on jo mukana suuri joukko toimijoita, jotka on listattu erilliselle kampanjasivustolle.

Oikeus kuuluu kaikille -kampanjasivusto löytyy osoitteesta www.oikeuskuuluukaikille.fi

Kampanjan aihetunnisteena sosiaalisessa mediassa on #oikeuskuuluukaikille.

 

Kampanjan tavoitteet

1. Oikeuden hoitoon lisää euroja

Oikeusvaltio maksaa, ja sen kuuluukin maksaa. Suomi laahaa panostusten suhteen selkeästi muihin pohjoismaihin verrattuna. Vain alle 1 % koko valtion budjetista käytetään oikeudenhoitoon, vaikka se on kaikilla mittapuilla valtion ydintehtäviä.

2. Kohtuuhintaisen oikeusavun piiriä laajennettava

Ilmainen tai kohtuuhintainen oikeusapu on nykyisin ainoastaan pienituloisimpien saatavilla, ja keskituloiset jäävät väliinputoajiksi.

3. Oikeusturvavakuutusten tarjottava aitoa turvaa

Oikeudenkäynti tulee usein kalliiksi, eikä 80-luvulle jämähtäneet oikeusturvavakuutusten korvaustasot kata enää oikeusprosessien kuluja.

4. Vaihtoehtoisia riidanratkaisumenetelmiä kehitettävä

Tuomioistuinprosessien ollessa hitaita ja kalliita on syytä kehittää vaihtoehtoisia oikeudellisia riidanratkaisumenetelmiä, kuten sovittelua ja välimiesmenettelyä.

 

Oikeus kuuluu kaikille -kampanjan erityisteemojen lisäksi vaadimme:

Seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntö on uudistettava
Seksuaalirikoksia koskeva rikoslain 20 luku on sirpaleinen ja vaikeasti tulkittava. Jotta seksuaalirikoksia koskeva lainsäädäntömme olisi ajantasainen ymmärrettävä ja oikeustajunmukainen, tulee käynnistää koko rikoslain 20 luvun kokonaisuudistus.

Oikeudenhoidosta viestittävä ymmärrettävästi
Merkittävä osa lainsäädäntöön ja tuomioihin liittyvästä kritiikistä selittyy oikeuskysymysten riittämättömällä viestinnällä. Tähän kaivataan lisäpanostuksia ja uudenlaista ajattelutapaa viestinnän merkityksestä oikeudenhoidossa. Viestinnän kehittämisellä lisätään tietoisuutta oikeusjärjestelmästä ja kasvatetaan sen nauttimaa luottamusta.

Lisäpanostuksia koulutukseen 
Oikeustieteelliset tutkinnot ovat halvimpia korkeakoulututkintojamme. Tämä selittyy mm. kirjatenteillä ja massaluennoilla. Oikeustieteellisessä koulutuksessa on korostettava määrän sijasta laatua ja työelämän tarpeisiin valmentavia menetelmiä. Lisäksi yhteiskunnan on kehitettävä mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen työuran aikana.

Tarvitsemme perhevapaauudistuksen
Äitien ja isien nykyistä tasaisemmin jakautuvat perhevapaat tukisivat molempien sukupuolten ura- ja palkkakehitystä. Järjestelmän on tuettava vapaiden nykyistä tasaisempaa jakautumista.

Lakimiesliiton perhevapaaverkosto tarjoaa liiton perhevapaalla oleville jäsenille mahdollisuuden verkostoitumiseen, vertaistukeen ja työelämäyhteyksiin. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista työn ja perhe-elämän asioista. Järjestimme verkostossa keskustelun perhevapaauudistuksesta ja kysyimme keskusteluun osallistuneilta vaaliehdokkailta - Sofia Vikmanilta (kokoomus), Mikkel Näkkäläjärveltä (sdp) ja Markus Lohelta (keskusta) - tarvitaanko Suomeen perhevapaauudistus ja miksi? Katso heidän videokommenttinsa ohesta.

Tutustu myös vaaleissa ehdolla oleviin juristeihin ja oikkareihin täällä.

Perehdy myös alla olevaan Lakimiesliiton oikeusvaltio-ohjelmaan.

 

 

Ladattavat tiedostot: