Hallitus ja valiokunnat

Toimeenpanevana elimenä Lakimiesliitossa toimii hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, seitsemän muuta jäsentä ja opiskelijaedustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtajana toimii johtava kihlakunnanvouti Marika Valjakka

Hallituksen varsinaisina jäseninä vuonna 2022 toimivat

 • OTM, päälakimies Tarik Ahsanullah
 • OTT, VT, professori Antti Aine
 • OTK, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori
 • VT, vakuutusoikeustuomari Anna Pitkänen
 • VT, kassanjohtaja Katriina Vierula
 • asianajaja Jesse Viljanen
 • käräjätuomari Paula Virrankoski

Hallituksen opiskelija-edustajana vuonna 2022 toimii Eemil Nuuttila.

Jokaisella hallituksen varsinaisella jäsenellä on vastuullaan valiokunta, joka toimii liitossa valmistelevana elimenä. Valiokunnat asettaa hallitus. Esimerkiksi oikeuspoliittinen valiokunta on liiton oikeuspoliittisia kannanottoja valmisteleva asiantuntijaelin.

Valiokunnat ovat:

 • talousvaliokunta
 • julkisen sektorin valiokunta
 • yksityissektorin valiokunta
 • tulevaisuusvaliokunta
 • oikeuspoliittinen valiokunta
 • jäsenpalveluvaliokunta
 • opiskelijavaliokunta

Valiokuntien ohjesäännöt