Hallitus ja valiokunnat

Toimeenpanevana elimenä Lakimiesliitossa toimii hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, seitsemän muuta jäsentä ja opiskelijaedustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella.

Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtajana toimii VT, apulaispoliisipäällikkö Antero Rytkölä

Hallituksen varsinaisina jäseninä vuonna 2020 toimivat

 • OTT, KTM Martti Häkkänen
 • OTK, vanhempi oikeuskanslerinsihteeri Pekka Liesivuori
 • VT, vakuutusoikeustuomari Anna Pitkänen
 • VT, OTM, ylitarkastaja Maija Salmi
 • asianajaja Antti Sorjonen
 • VT, kassanjohtaja Katriina Vierula
 • käräjätuomari Paula Virrankoski

Hallituksen opiskelija-edustajana vuonna 2020 toimii Esko Yli-Hemminki.

Jokaisella hallituksen varsinaisella jäsenellä on vastuullaan valiokunta, joka toimii liitossa valmistelevana elimenä. Valiokunnat asettaa hallitus. Esimerkiksi oikeuspoliittinen valiokunta on liiton oikeuspoliittisia kannanottoja valmisteleva asiantuntijaelin.

Valiokunnat ovat:

 • talousvaliokunta
 • julkisen sektorin valiokunta
 • yksityissektorin valiokunta
 • tulevaisuusvaliokunta
 • oikeuspoliittinen valiokunta
 • jäsenpalveluvaliokunta
 • opiskelijavaliokunta

Valiokuntien ohjesäännöt