Valtuuskunnan vaali 2021

Vaikuta oman liittosi päätöksentekoon! Asetu ehdolle valtuuskunnan vaalissa ja äänestä!

Valtuuskunnan vaali järjestetään 28.9. - 21.10.2021

Valtuuskunta on Lakimiesliiton ylin päättävä elin. Vaalissa liiton jäsenet valitsevat Lakimiesliiton valtuuskuntaan 40 jäsentä (tutkinnon suorittaneet) kolmivuotiskaudeksi. Lisäksi valtuuskunnassa on 4 opiskelijayhdistyspaikkaa.

Miten ehdolle asettuminen tapahtuu?

Ehdokkaita voivat asettaa liiton jäsenyhdistykset sekä valitsijayhdistykset. Ehdokkaaksi asetetun tulee olla liiton äänioikeutettu jäsen.

Äänioikeutettu jäsen = liiton jäsen ja jäsenmaksut asianmukaisesti hoidettu. Jäsen voi olla vain yhden jäsenyhdistyksen tai valitsijayhdistyksen ehdokas.

Jäsenyhdistys (lista jäsenyhdistyksistä)
- voi asettaa useita ehdokkaita

Valitsijayhdistys
- vähintään kolmen liiton äänioikeutettua jäsentä asettaa nimeämänsä henkilön ehdokkaaksi perustamalla ko. ehdokkaan valitsijayhdistyksen
- liiton jäsen voi kuulua vain yhteen valitsijayhdistykseen
- voi asettaa vain yhden ehdokkaan

Tarkemmat ohjeet ehdokkaiden asettamisesta kerrotaan vaalioppaassa, Lakimiesuutisissa sekä jäsenyhdistyksille lähetettävällä kirjeellä.

Lataa tästä: Valitsijayhdistyksen perustamisasiakirja, Jäsenyhdistyksen ehdokaslista, Vaaliliittosopimus, Sopimus vaalirenkaan perustamisesta (pdf) >>

Äänestäminen

Äänestäminen tapahtuu vaalissa sähköisesti. Sähköisesti tapahtuvassa äänestyksessä on huolehdittu siitä, että vaalisalaisuus on turvattu. Äänestyksen alkamisesta ja äänestysohjeista tiedotetaan vielä erikseen Lakimiesliiton eri tiedotuskanavissa.

Vaalin aikataulu

Ehdokasasettelu käynnistyy huhti/toukokuun vaihteessa (jolloin myös vaalimateriaali postitetaan jäsenyhdistyksille) ja päättyy 30.8.2021 klo 12.00.
Ehdokaslista julkaistaan Lakimiesuutisissa 23.9.2021.
Äänestysaika: alkaa 28.9.2021 ja päättyy 21.10.2021 klo 12.00.
Vaalin tulos julkaistaan liiton verkkosivuilla 22.10.2021 ja Lakimiesuutisissa 6/2021, joka ilmestyy 16.12.2021.

Tarkemmin vaalista ja siitä, miten ehdokasasettelu tapahtuu, voi lukea vaalioppaasta.

Tutustu vaalioppaaseen (pdf) >>

Vaalissa tulee olemaan käytössä vaalikone, joka julkaistaan liiton verkkosvuilla myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.

Tätä vaalisivua päivitetään pitkin vuotta.