Uutisen päiväys

19.03.2020← Takaisin

Etsimme Lakimiesliittoon uutta opiskelija-asiamiestä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hae 6.4. mennessä!

(På svenska nedan) 

Suomen Lakimiesliitto – Finlands Juristförbund ry on koko lakimieskunnan yhdistävä vaikuttajajärjestö. Rakennamme oikeudenmukaista Suomea, jossa #oikeuskuuluukaikille. Haluatko olla mukana tässä työssä? Nyt etsimme uutta innokasta opiskelija-asiamiestä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Opiskelijajäseniä Lakimiesliitossa on noin 4 400. Opiskelijatoiminnastamme vastaa kaksi opiskelija-asiamiestämme.

Opiskelija-asiamiehen tehtäviin kuuluu muun muassa liiton opiskelijatoiminnan (seminaarit, koulutukset ja muut tilaisuudet, edunvalvonnan toimet) suunnittelu ja toteutus, opiskelijavaliokunnan sihteerin tehtävät, erilaisten opiskelijoille suunnattujen tapahtumien järjestäminen sekä yhteydenpito keskeisiin sidosryhmiin, kuten opiskelijajärjestöihin, Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan ja muihin Akavan järjestöihin. 

Opiskelija-asiamiehen tehtävä on näköalapaikka työmarkkina- ja koulutuspoliittiseen edunvalvontaan ja oikeustieteen opiskelijoiden maailmaan. Tarjoamme innostuneen ja asiantuntevan työyhteisön, jossa on mahdollisuus päästä myös kehittämään liiton toimintaa. Työajat ovat joustavat ja tehtävä sopii erinomaisesti opintojen ohella hoidettavaksi.

Odotamme opiskelija-asiamieheltä oikeustieteen opintoja, kiinnostusta opiskelijoiden edunvalvontaan, organisointikykyä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Tehtävä edellyttää aktiivista, oma-aloitteista ja innostunutta työotetta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen opiskelijoiden edunvalvonnasta, järjestötoiminnasta sekä oikeustieteellisten tiedekuntien/laitosten toiminnasta. Katsomme eduksi myös ruotsin kielen taidon. Lisäksi aiempi kokemus Lakimiesliiton toiminnasta luetaan eduksi. Työhön voi hakea kuka tahansa oikeustieteen opiskelija vuosikurssiin katsomatta.

Työtehtävä on osa-aikainen ja viikkotyöaika on noin 20 tuntia. Tehtävää hoidetaan yhdessä toisen opiskelija-asiamiehen kanssa. Työskentely tapahtuu Lakimiesliiton toimistolla Helsingin keskustassa. Tehtävä sisältää työmatkoja oikeustieteen opiskelupaikkakunnille sekä jonkin verran iltatilaisuuksia. Hakijoiden toivotaan voivan aloittaa työt viimeistään toukokuun alussa.

Vapaamuotoisen hakemuksen ja ansioluettelon pyydämme toimittamaan viimeistään maanantaina 6.4.2020 sähköpostilla osoitteeseen rekry@lakimiesliitto.fi. 

Maksamme opiskelija-asiamiehelle Lakimiesliiton palkkasuositusten mukaisesti ja tarjoamme muut hyvät työsuhde-edut. Toimistomme sijaitsee Helsingin keskustassa Uudenmaankadulla.

Annamme mielellämme lisätietoa tehtävästä, olethan halutessasi yhteydessä!

Opiskelija-asiamies Noona Hanni 
opiskelijat@lakimiesliitto.fi 
noona.hanni@lakimiesliitto.fi 
puh. 040 817 1829

Opiskelija-asiamies Linnea Viherkenttä 
opiskelijat@lakimiesliitto.fi 
linnea.viherkentta@lakimiesliitto.fi 
puh. 040 515 3553 

*** 

Juristförbundet är en intressebevakningsorganisation som förenar hela juristkåren. Vi bildar en rättvis Finland. Vill du vara med i vad vi gör? Nu söker vi studerandeombudsman till tillsvidare anställningsförhållande.

Juristförbundet har ca 4400 studerandemedlemmar. På Juristförbundet verkar två studerandeombudsmän, och de ansvarar för förbundets studerandeverksamhet i sin helhet. 

Till studerandeombudsmännens uppgifter hör bland annat att planera och arrangera förbundets studerandeverksamhet (seminarier, fortbildningar och andra tillställningar, intressebevakning), att fungera som sekreterare för studerandeutskottet, arrangera olika evenemang samt att hålla kontakt med centrala intressentgrupper och samarbetsorganisationer, såsom studentorganisationerna, Akavas studerandedelegation samt andra organisationer inom Akava. 

Som studerandeombudsman får du agera inom intressebevakningen på arbetsmarknaden och utbildningspolitiken, och du får en inblick i juridikstuderandenas värld. Vi erbjuder en entusiastisk och kunnig arbetsgemenskap, där du också har möjlighet att delta i utvecklandet av förbundets verksamhet. Arbetet är flexibelt och passar utmärkt vid sidan om studierna. 

Av studerandeombudsmannen förväntar vi oss studier i juridik, intresse för studerandes intressebvakning, organiseringsförmåga samt utmärkta sociala färdigheter. Arbetet förutsätter en aktiv, initiativtagande och entusiastisk attityd samt förmåga att arbeta självständigt. Tidigare erfarenhet av studerandes intressebevakning, föreningsverksamhet och fakulteternas verksamhet ses som fördel. Kunskaper i svenska är också till fördel för sökanden. Tidigare erfarenhet av Juristförbundets verksamhet är till nytta. 

Uppgiftena är på deltid och arbetstiden per vecka är ca 20 timmar. Studerandeombudsmännen arbetar i tätt samarbete. Som arbetsplats fungerar Juristförbundets kontor i Helsingfors centrum. I arbetet ingår arbetsresor till orterna med juridiska enheter samt en del kvällstillställningar. Sökanden önskas kunna inleda arbetet senast i början av maj.

Fritt formulerande ansökningar samt CV skickas senast måndagen 6.4.2020 per e-post till adressen rekry@lakimiesliitto.fi.

Vi betalar lön enligt Juristförbundets lönrekommendation och erbjuder till och med andra bra anställningsförmåner. Vårt kontor ligger i Helsingfors centrum på Nylandsgatan.

Vi svarar gärna på alla övriga frågor kring tjänsten.

För tilläggsinfo kan du kontakta: 

Studerandeombudsman Noona Hanni
opiskelijat@lakimiesliitto.fi 
noona.hanni@lakimiesliitto.fi 
Tel. 040 817 1829

Studerandeombudsman Linnea Viherkenttä 
opiskelijat@lakimiesliitto.fi 
linnea.viherkentta@lakimiesliitto.fi 
Tel. 040 515 3553