Uutisen päiväys

19.04.2018← Takaisin

Hae opiskelijaedustajaksi Lakimiesuutisten toimitusneuvostoon!

Lakimiesuutisten toimitusneuvoston tehtävänä on valvoa lehden linjaa mm. arvioimalla lehden sisältöä ja ulkoasua, suunnittelemalla uusia juttuaiheita ja osallistumalla aktiivisesti lehden kehittämiseen. Jäsenet valitaan yhden vuoden toimikaudeksi. Nyt valittavan toimitusneuvoston toimikausi on 1.7.2018-30.6.2019. Toimitusneuvosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa. Toimitusneuvostoon valitaan yksi opiskelijaedustaja.

Toimitusneuvoston opiskelijaedustajana sinulla on mahdollisuus tuoda opiskelijanäkökulmaa lehden suunnitteluun ja kehittämiseen. Valinnassa nähdään etuna aiempi kokemus toimitusalalta tai lehtien toimittamisesta.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan osoitteeseen opiskelijat@lakimiesliitto.fi viimeistään 16.5.2018. Lähetä viesti otsikolla ”Toimitusneuvostohaku 2018”. Valinnat tekee Lakimiesliiton hallitus kesäkuun kokouksessaan opiskelijavaliokunnan esityksestä.

Opiskelija-asiamiehet Janne Hälinen ja Karin Cederlöf (opiskelijat@lakimiesliitto.fi) vastaavat mielellään mahdollisiin kysymyksiin!

***

Juristnytts redaktionsråds uppgift är att övervaka tidningens linje bl.a. genom att utvärdera tidningens innehåll och layout, planera nytt innehåll och aktivt delta i utvecklandet av tidningen. Medlemmarna väljs till en ett års verksamhetsperiod. Verksamhetsperioden för redaktionsrådet är 1.7.2018-30.6.2019. Redaktionsrådet har möten ca fyra gånger per år. Det väljs en studeranderepresentant till redaktionsrådet.

Som redaktionsrådets studeranderepresentant har du möjlighet att föra fram studerandesynpunkter vid tidningens planering och utveckling. I valet av representanten ses tidigare erfarenhet från tidningsbranschen som en fördel.

Fritt formulerade ansökningar samt CV skickas till adressen opiskelijat@lakimiesliitto.fi senast 16.5.2018. Skicka mejlet med rubriken "Ansökan till redaktionsrådet 2018". Juristförbundets styrelse gör det slutliga valet under sitt möte i juni på basis av studerandeutskottets förslag.

Studerandeombudsmännen Janne Hälinen och Karin Cederlöf (opiskelijat@lakimiesliitto.fi) besvarar gärna eventuella frågor!