Uutisen päiväys

21.10.2019← Takaisin

Lakimiesliitto hakee uutta opiskelija-asiamiestä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Hae 11.11. mennessä!

Suomen Lakimiesliitto hakee opiskelija-asiamiestä toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Finlands Juristförbund söker studerandeombudsman till tillsvidareanställningar.

(På svenska nedan) 

Lakimiesliitto on koko lakimieskunnan yhdistävä vaikuttajajärjestö. Opiskelijajäseniä Lakimiesliitossa on yli 4300. Lakimiesliitossa toimii kaksi opiskelija-asiamiestä, jotka vastaavat kokonaisuudessaan liiton opiskelijatoiminnasta. 

Opiskelija-asiamiehen tehtäviin kuuluu muun muassa liiton opiskelijatoiminnan (seminaarit, koulutukset ja muut tilaisuudet, edunvalvonnan toimet) suunnittelu ja toteutus, opiskelijavaliokunnan sihteerin tehtävät sekä yhteydenpito keskeisiin sidosryhmiin, kuten opiskelijajärjestöihin, Akavan opiskelijoiden valtuuskuntaan ja muihin Akavan järjestöihin. 

Opiskelija-asiamiehen tehtävä on näköalapaikka työmarkkina- ja koulutuspoliittiseen edunvalvontaan ja oikeustieteen opiskelijoiden maailmaan. Tarjoamme innostuneen ja asiantuntevan työyhteisön, jossa on mahdollisuus päästä myös kehittämään liiton toimintaa. Työ on joustava ja sopii erinomaisesti opintojen oheen. 

Odotamme opiskelija-asiamieheltä oikeustieteen opintoja, kiinnostusta opiskelijoiden edunvalvontaan, organisointikykyä ja erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Tehtävä edellyttää aktiivista, oma-aloitteista ja innostunutta työotetta sekä kykyä itsenäiseen työskentelyyn. Katsomme eduksi aiemman kokemuksen opiskelijoiden edunvalvonnasta, järjestötoiminnasta sekä oikeustieteellisten tiedekuntien/laitosten toiminnasta. Katsomme eduksi myös ruotsin kielen taidon. Lisäksi aiempi kokemus Lakimiesliiton toiminnasta luetaan eduksi. 

Työtehtävä on osa-aikainen ja viikkotyöaika on noin 20 tuntia. Tehtävää hoidetaan yhdessä toisen opiskelija-asiamiehen kanssa. Työskentely tapahtuu Lakimiesliiton toimistolla Helsingin keskustassa. Tehtävä sisältää työmatkoja oikeustieteen opiskelupaikkakunnille sekä jonkin verran iltatilaisuuksia. Työn aloitus mahdollisimman pian.  

Vapaamuotoiset hakemukset ja ansioluettelot toimitettava viimeistään maanantaina 11.11.2019 klo 16.00 mennessä sähköpostilla osoitteeseen opiskelijat@lakimiesliitto.fi. 

Lisätietoa tehtävästä antavat: 

Opiskelija-asiamies Veli-Matti Tikkanen 
opiskelijat@lakimiesliitto.fi 
veli-matti.tikkanen@lakimiesliitto.fi 
puh. 0400 325 654 

Opiskelija-asiamies Linnea Viherkenttä 
opiskelijat@lakimiesliitto.fi 
linnea.viherkentta@lakimiesliitto.fi 
puh. 040 515 3553 

*** 

Juristförbundet är en intressebevakningsorganisation som förenar hela juristkåren. Juristförbundet har över 4300 studerandemedlemmar. På Juristförbundet verkar två studerandeombudsmän, och de ansvarar för förbundets studerandeverksamhet i sin helhet. 

Till studerandeombudsmännens uppgifter hör bland annat att planera och arrangera förbundets studerandeverksamhet (seminarier, fortbildningar och andra tillställningar, intressebevakning), att fungera som sekreterare för studerandeutskottet samt att hålla kontakt med centrala intressentgrupper och samarbetsorganisationer, såsom studentorganisationerna, Akavas studerandedelegation samt andra organisationer inom Akava. 

Som studerandeombudsman får du agera inom intressebevakningen på arbetsmarknaden och utbildningspolitiken, och du får en inblick i juridikstuderandenas värld. Vi erbjuder en entusiastisk och kunnig arbetsgemenskap, där du också har möjlighet att delta i utvecklandet av förbundets verksamhet. Arbetet är flexibelt och passar utmärkt vid sidan om studierna. 

Av studerandeombudsmannen förväntar vi oss studier i juridik, intresse för studerandes intressebvakning, organiseringsförmåga samt utmärkta sociala färdigheter. Arbetet förutsätter en aktiv, initiativtagande och entusiastisk attityd samt förmåga att arbeta självständigt. Tidigare erfarenhet av studerandes intressebevakning, föreningsverksamhet och fakulteternas verksamhet ses som fördel. Kunskaper i svenska är också till fördel för sökanden. Tidigare erfarenhet av Juristförbundets verksamhet är till nytta. 

Uppgiftena är på deltid och arbetstiden per vecka är ca 20 timmar. Studerandeombudsmännen arbetar i tätt samarbete. Som arbetsplats fungerar Juristförbundets kontor i Helsingfors centrum. I arbetet ingår arbetsresor till orterna med juridiska enheter samt en del kvällstillställningar. Sökanden önskas kunna inleda aretet så snart som möjligt. 

Fritt formulerande ansökningar samt CV skickas senast måndagen 11.11.2019 kl. 16.00 per e-post till adressen opiskelijat@lakimiesliitto.fi. 

För tilläggsinfo kan du kontakta: 

Studerandeombudsman Veli-Matti Tikkanen 
opiskelijat@lakimiesliitto.fi 
veli-matti.tikkanen@lakimiesliitto.fi 
puh. 0400 325 654 

Studerandeombudsman Linnea Viherkenttä 
opiskelijat@lakimiesliitto.fi 
linnea.viherkentta@lakimiesliitto.fi 
puh. 040 515 3553