Uutisen päiväys

12.12.2017← Takaisin

Opiskelijajärjestöjen kannanotto seksuaalista häirintää vastaan

 

Oikeustieteen opiskelijajärjestöt tuomitsevat jyrkästi kaiken seksuaalisen häirinnän, ahdistelun ja seksismin. Näille ilmiöille ei ole sijaa järjestöjemme toiminnassa, opiskeluaikaisissa työpaikoissa tai yliopistolla opintojen parissa.

Seksismi, seksuaalinen häirintä ja ahdistelu ovat aiheellisesti puhututtaneet juristikuntaa viime päivinä, kun #milläoikeudella –kampanjan myötä rohkeat juridiikan alan ammattilaiset ja oikeustieteen opiskelijat ovat jakaneet kokemuksiaan kohtaamastaan seksuaalisesta häirinnästä ja epäasiallisesta käytöksestä työpaikoillaan ja opiskeluaikanaan.

Tähän mennessä #milläoikeudella-julkilausuman myötä on julkaistu 200 kertomusta seksuaalisesta häirinnästä juridiikan alalla. Valitettavan moni niistä liittyy myös opiskeluaikaisiin kokemuksiin. Ammatti-identiteettiä ja juristikunnan kulttuuria rakennetaan jo opiskelijana. Ahdistelu, syrjintä, häirintä ja seksismi eivät kuulu opiskeluaikaan tai tulevaisuuden työelämään.

Oikeustieteen opiskelijajärjestöinä pyrimme siihen, että opiskeluaikana kaikkien tulee voida tuntea olonsa turvalliseksi opiskelijajärjestöjen tapahtumissa, muussa toiminnassa, yliopistolla ja työelämässä. Opiskelijajärjestöjen toimintaa arvioidaan jatkuvasti uudelleen ja viedään tasa-arvoisempaan suuntaan. Työtä on tehty, mutta vielä on matkaa. Siksi emme katso poispäin, sivuuta tai vähättele. Me puutumme asiattomaan käytökseen sitä kohdatessamme.

Seuraava johdonmukainen askel on selvittää tarkemmin ilmiön yleisyyttä opiskelijoiden ja juristien keskuudessa. Selvityksen tulee tekemään Suomen Lakimiesliitto. Keskustelu seksuaalisesta häirinnästä sekä toiminta sitä vastaan on erittäin tärkeää ja sitä on syytä jatkaa.

#eimilläänoikeudella

 

Helinä Teittinen, hallituksen puheenjohtaja, Pykälä ry     

Jemina Fallenius, hallituksen puheenjohtaja 2018, Pykälä ry

Hanni Tihilä, puheenjohtaja, Lex ry

Joona Lapinlampi, puheenjohtaja 2018, Lex ry

Jussi Kiiski, puheenjohtaja, Artikla ry

Jenna Yli-Arvo, puheenjohtaja 2018, Artikla ry

Anni Marttala, puheenjohtaja, Judica ry

Jarkko Kontiainen, puheenjohtaja 2018, Judica ry

Tim Lassander, puheenjohtaja, Justus ry/r.f.

Sofia Kinnunen, puheenjohtaja 2018, Justus ry/r.f.

Rita Härmälä, puheenjohtaja, Juristklubben Codex r.f.

Nora Liimatainen, puheenjohtaja 2018, Juristklubben Codex r.f.

Nicole Ekman, puheenjohtaja, Ämnesföreningen Stadga r.f.

Axel Hård af Segerstad, puheenjohtaja 2018, Ämnesföreningen Stadga r.f.

*****

De juridiska studentföreningarna fördömer starkt sexuella trakasserier, antastande och sexism. Dessa beteenden platsar inte i våra föreningars verksamhet, på arbetsplatser under studietiden eller på universiteten i samband med studierna.

Sexism, sexuella trakasserier och antastning har av orsak väckt mycket diskussion de senaste dagarna, då modiga aktörer inom den juridiska branschen och juridikstuderande  inom ramen för #milläoikeudella-kampanjen har delat sina erfarenheter av sexuella trakasserier och osakligt beteende på arbetsplatsen och från studietiden.

Hittills har det i och med #milläoikeudella-uttalandet publicerats 200 berättelser gällande sexuella trakasserier inom den juridiska branschen. Beklagligtvis har många av dessa att göra med upplevelser under studietiden. Yrkesidentiteten och juristkårens kultur byggs upp redan som studerande. Antastning, diskriminering, trakasserier och sexism hör inte hemma i studietiden och inte heller i framtidens arbetsliv.

Som juridiska studentföreningar strävar vi till att alla under studietiden ska kunna känna sig trygga på studentföreningarnas evenemang, i övrig verksamhet, på universitetet och i arbetslivet. Studentföreningarnas verksamhet utvärderas regelbundet och förs i en mer jämställd riktning. Arbete har redan gjorts, men det finns mer att göra. Därför ser vi inte bort, avfärdar inte och förminskar inte. Vi tar tag i osakligt beteende då vi stöter på sådant.  

Följande steg är att noggrannare utreda problemets utbreddhet bland studerande och jurister. Utredningen kommer att göras av Finlands Juristförbund. Diskussionen om sexuella trakasserier och bekämpandet av den är av yttersta vikt och det är skäl att fortsätta den.

#eimilläänoikeudella

 

Helinä Teittinen, styrelseordförande, Pykälä ry     

Jemina Fallenius, styrelseordförande 2018, Pykälä ry

Hanni Tihilä, ordförande, Lex ry

Joona Lapinlampi, ordförande 2018, Lex ry

Jussi Kiiski, ordförande, Artikla ry

Jenna Yli-Arvo, ordförande 2018, Artikla ry

Anni Marttala, ordförande, Judica ry

Jarkko Kontiainen, ordförande 2018, Judica ry

Tim Lassander, ordförande, Justus ry/r.f.

Sofia Kinnunen, ordförande 2018, Justus ry/r.f.

Rita Härmälä, ordförande, Juristklubben Codex r.f.

Nora Liimatainen, ordförande 2018, Juristklubben Codex r.f.

Nicole Ekman, ordförande, Ämnesföreningen Stadga r.f.

Axel Hård af Segerstad, ordförande 2018, Ämnesföreningen Stadga r.f.