Uutisen päiväys

29.02.2016← Takaisin

Suomen Lakimiesliitto haluaa säilyttää valintakokeen

Juha Sipilän hallitusohjelman osaamisen ja koulutuksen yhtenä kärkihankkeena on työelämään siirtymisen nopeuttaminen. Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnistää yhdessä korkeakoulujen kanssa prosessin, jossa korkeakoulut uudistavat valintakoemenettelyjään tavoitteena vähentää tarpeettomia välivuosia ja aikaistaa korkeakouluopintojen aloitusta. 

Suomen Lakimiesliitto edellyttää oikeustieteen opintoja koskevan valintakoemenettelyn olevan jatkossakin sellainen, että parhaat ja motivoituneimmat hakijat tulevat valituksi. Tämä tarkoittaa, että opiskelijat tulee valita myös tulevaisuudessa valintakokeen kautta. Valintakokeen tulee mitata juristilta työelämässä vaadittavia tietoja ja taitoja. Tällaisia taitoja ovat muun muassa aineiston analysointi ja oleellisen erottaminen epäolennaisesta, tiivistäminen, argumentointi sekä tiedon soveltaminen. Ainoastaan monivalintatehtävistä rakentuva pääsykoe ei mittaa edellä mainittuja eikä mahdollista hakijan soveltuvuuden arviointia juristin tehtäviin.

Opiskelemaan pääsy on edelleen oltava mahdollinen molemmilla kotimaisilla kielillä ja tämä toteutuu vain erillisellä ruotsinkielisellä pääsykokeella.

 

Lisätietoja

Toiminnanjohtaja Jore Tilander, 041 458 0030, jore.tilander@lakimiesliitto.fi