Uutisen päiväys

19.12.2016← Takaisin

Ville Laakso hallituksen opiskelijaedustajaksi

Lakimiesliiton hallitus on 13.12. valinnut hallituksen opiskelijaedustajaksi vuodeksi 2017 oikeustieteen ylioppilaan Ville Laakson Turun yliopistosta. Varajäseneksi valittiin Mikko Saarinen Lapin yliopistosta.

Laakso on aiemmin toiminut muun muassa Lex ry:n hallituksen opintoasiainvastaavana sekä puheenjohtajana. Lisäksi hän on kartuttanut kokemustaan muun muassa Turun yliopiston ylioppilaskunnan edustajistossa sekä tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajan tehtävistä.

”Lakimiesliiton opiskelijavaliokunta on tullut tutuksi kuluneen vuoden aikana. Valiokuntatyöskentely on tarjonnut näköalapaikan siihen, mitä liitto tekee hyvin ja missä meillä on edelleen kehitettävää. Koen, että Lakimiesliitto on sekä tehokas edunvalvoja, että erinomainen erilaisten tapahtumien järjestäjä, mutta näistä tapahtumasektori näyttäytyy opiskelijoille huomattavasti vahvemmin. Toivottavasti pystyisimme vaikuttamaan siihen, että opiskelijajäsenemme tunnistavat myös liiton edunvalvontaroolin.”

Lakimiesliiton toimeenpanevana elimenä toimii hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja, seitsemän muuta jäsentä, sekä opiskelijaedustaja puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Opiskelijaedustajalla on hallituksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus ja hänen tehtävänään on edustaa kaikkia Suomen oikeustieteen opiskelijoita hallituksen toiminnassa. Hallituksen opiskelijaedustaja on myös Lakimiesliiton opiskelijavaliokunnan varapuheenjohtaja ja siten mukana suunnittelemassa ja kehittämässä liiton opiskelijatoimintaa. Hallituksen opiskelijaedustaja edustaa liittoa yhdessä opiskelijavaliokunnan puheenjohtajan ja opiskelija-asiamiesten kanssa erilaisissa tilaisuuksissa.

Laakson mukaan Lakimiesliiton tulee aktiivisesti viestiä opiskelijajäsenilleen nimenomaan tekemästään edunvalvontatyöstä.

”Vaikka liito järjestääkin hyviä tapahtumia, on ainejärjestöjen tapahtumatarjonnan kanssa haastavaa lähteä kilpailemaan. Sen sijaan valtakunnallista Oikkariedunvalvontaa ei tee kukaan muu. Siksi liitosta tulisikin ensimmäiseksi tulla opiskelijajäsenelle tai hiljattain valmistuneelle mieleen edunvalvontatyö, ei tapahtumat. Esimerkiksi tulevana vuonna pääsykokeisiin ja palkattomaan työhön liittyvät teemat tulevat edelleen olemaan keskeisiä ja opiskelijoiden on oltava tietoisia siitä, miten liitto osallistuu tuohon keskusteluun”, Laakso sanoo.