Kirjoituksen päiväys

19.11.2014← Katso kaikki blogit

Oikkari vaihdossa osa 2 Emma Grönroos

Juridiska fakulteten vid Helsingfors Universitet erbjuder en möjlighet att åka på en utbytestermin till Santa Clara Law School i USA. Jag, som gärna ville studera i ett nativt engelskspråkigt land och som visste att skolan var välrenommerad, var väldigt ivrig då jag fick höra att jag skulle få spendera de ruskigaste höstmånaderna i det varma och soliga Kalifornien.

Santa Clara University, eller kortare SCU, är beläget i Silicon Valley, dator- och elektronikindustrins centrum. Inte överraskande erbjuder skolan ett mångsidigt utbud av juridikkurser som relaterar till IT- och högteknologi. En av de synligaste kontrasterna till den finländska juristexamen, är att de amerikanska juris studerandena alla är så kallade ”grad-students”, vilket betyder att de redan avlagt en examen i något annat icke-juridikrelaterat ämne. I Finland går studenterna ofta direkt från gymnasiet till att specialisera sig inom juridiken, medan juris studerandena här alla har en bakgrund i någon annan vetenskap. I Silicon Valley har många avlagt sin grundexamen inom ett tekniskt område, vilket medför att klassdiskussionerna i till exempel patenträttsliga frågor ofta förs på ett väldigt detaljerat tekniskt plan. Då de amerikanska studerandena tar sin juris doktorexamen har de alltså avlagt två icke-relaterade examina. I jämförelse till vår finländska, väldigt allmänna juristexamen medför den amerikanska modellen en rätt hög grad av specialisering inom juristkåren.

Den amerikanska undervisningskulturen skiljer sig markant från den vid de finländska universiteten så vanliga kombinationen av massföreläsningar och tentamen Föreläsningsgrupperna är förhållandevis små, och inför varje föreläsning förväntas studerandena förbereda sig genom att läsa ett antal rättsfall, vilka sedan används som bas för föreläsningen. Ofta pekar professorn ut ett par studeranden, som får representera vardera parten i ett case och framföra respektive parts argument – något man inte vill göra oförberedd. Professorerna engagerar sig även aktivt i sina studenters framgång, och uppmanar varje student att möta upp för individuella feedback-träffar för att diskutera inlämnade essäer eller bara allmänt hur studenten upplever kursen och den egna inlärningen.

Med civilrättslig bakgrund känns det i början svårt att anpassa sig till den väldigt annorlunda rättsliga tänkandet i ett common law rättssystem. Framförallt finns det två utmärkande skillnader mellan det finländska och det amerikanska rättstänkandet. Den första stora skillnaden är användningen av rättskällor. Då våra främsta rättskällor utgörs av lagar, förarbeten och doktrin, bygger amerikanerna sin argumentation nästan uteslutande på tidigare publicerade domar, så kallad ”Judge–made law”. En annan väsentligt skillnad är uppdelningen av rätten i federalrätt och i statsspecifik rätt. Denna uppdelning är relevant bland annat då det gäller att veta huruvida en viss domstol är behörig att behandla en viss fråga, samt om ett prejudikat från en viss domstol är bindande för en annan eller inte.

 

Då man i tonåren sett så många amerikanska college-filmer kan man inte undgå att ha vissa förutfattade meningar om hurudant campuslivet vid de amerikanska universiteten är. Fastän jag vanligen inte har så stor tillit på fördomar, så visar det sig dock verkligen att den bild man fått via filmerna i allt väsentligt motsvarar verkligheten. Här är de yngre studerandena uppdelade i ”sororities”, där flickorna klär sig lika, och i ”fraternities”, som förväntas ordna stora hemmafester dit alla är inbjudna – och förstås har alla dessa klubbar namn som består av en kombination grekiska bokstäver. Studentlivet i allmänhet koncentreras väldigt mycket till campusområdet och de närliggande studenthusen. SCU är ett privat universitet, med goda finanser att investera i att upprätthålla ett vackert campus med heltäckande studerandeservice. Här finns bland annat förutom fyra restauranger, ett gym och andra sportutrymmen, även postkontor, matbutik, kyrka och en stor utomhus simbassäng. Man kan väl påstå att det finns en viss skillnad till Porthanias gråa korridorer.

Det är svårt att tro att det redan gått tre månader av utbytet. Det gick förvånansvärt snabbt att anpassa sig och känna sig som hemma och trivas här. Att åka på utbyte har varit ett av de bästa besluten jag fattat, och det går inte att beskriva hur mycket man lär sig både om juridiken och om kulturen, men också om sig själv. Oberoende känns det bra att komma hem till julen, och åta nya utmaningar vid årsskiftet. Förutom julklappar finns det framförallt tre saker som jag kommer att bära med mig hem i resväskan: minnen, erfarenheter och vänner för livet.