Kirjoituksen päiväys

04.11.2014← Katso kaikki blogit

Liikejuridiikan tutkijalinja on Vuoden opetusteko

Vuoden opetusteko -palkinto myönnettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Vuoden opetusteko –palkinto myönnettiin viime perjantaina Lakimiesliiton tiedekuntaseminaarissa professori Olli Norrokselle liikejuridiikan tutkijalinjan perustamisen ja tämän jatkuvuuden varmistamisen ansiosta Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Tämä tunnustus on nyt aivan uusi, ja tarkoituksena on palkita opetusteko, joka on lisännyt oikeustieteen opiskelijoiden osaamista ja innostusta oikeustieteen alalla jotenkin uudella, innovatiivisella tai erityisen innostavalla tavalla.

Opiskelijat olivat saaneet ehdottaa palkinnonsaajia elokuun aikana. Mikko Iso-Aho teki ehdotuksen, jonka perusteella voittaja valittiin. Hän perusteli tutkijalinjaa Vuoden opetusteoksi mm seuraavasti: ”Poikkeuksellisen opetusteosta tekee Norroksen innostuneisuus ja innostaminen sekä sitoutuminen linjan toimintaan. Linja on jo kahden vuoden aikana tuottanut esimerkiksi useita julkaisuja alan aikakauslehdissä. Se, mikä erottaa keskeisesti liikejuridiikan tutkijalinjan yleisestä tutkijalinjasta, on liikejuridiikkaan suuntautumisen ohella painottuminen oikeustapauksiin ja niistä kirjoittamiseen. Tällä tavoin on onnistuttu erinomaisesti sitomaan yhteen tutkimus ja käytännön juridiikka, mikä on ollut omiaan madaltamaan osallistumiskynnystä sellaisten opiskelijoiden kohdalla, jotka eivät ainakaan ensisijaisesta ole ajatelleet suuntautuvansa tutkimukseen.”

Voin kiistatta sanoa, että vaikka liitolle tuli useita hyviä ehdotuksia, Lakimiesliiton hallituksen raati oli hyvin vakuuttunut tutkijalinjan asioista. Raati korosti valinnassaan erityisesti tutkijalinjan tarjoamaa vaihtoehtoista ja osallistavaa tapaa oppia. On tärkeää, että myös käytännön lakimiehet osallistuvat aktiivisesti oikeustieteelliseen keskusteluun. Linjalla opetetut asiat ovat juuri niitä taitoja, joita työmarkkinoilla on jo pidempään peräänkuulutettu. Tieteellisen kirjoittamisen sekä tutkimuksen profiilin nostaminen myös liikejuridiikan alalla on tärkeää. Olli Norros kiitti palkintoa vastaanottaessaan juuri tieteelliselle tutkimukselle ja kirjoitustaidolle annetusta huomiosta palkinnon saajan valinnassa.

Vuoden opetusteko –palkinto jaetaan uudestaan syksyllä 2015. Voit jo nyt miettiä, oletko osallistunut sellaiseen hyvään juridiikan oppimiseen liittyvään toimintaan, joka voisi olla Vuoden opetusteko.