Kirjoituksen päiväys

21.05.2018← Katso kaikki blogit

När är man framgångsrik? Axel Hård af Segerstad

Juridiska branschen är på många sätt intressant. Det är en bransch som lockar flera ambitiösa och målmedvetna personer som strävar efter att uppnå framgång i livet. Pressen att lyckas visar sig för oss redan så tidigt som i inträdesprovsskedet, därefter på universitetet och slutligen i arbetslivet. Den juridiska branschen förutsätter av oss hela tiden en grad av ambition. Då vi konstant tänker på att prestera kan vi lätt glömma vad som de facto är att lyckas.

Vår personliga uppfattning av framgång baserar sig onekligen på miljön vi lever i. Kanske media skriver om hur väl advokater förtjänar eller så har din familj bara sagt att du skulle passa bra som en jurist. Att definiera något så personligt som uppfattningen av framgång är omöjligt, eftersom envar människa upplever framgången på olika sätt.

En del ser framgång som ett resultat av att målsättningar uppfylls. Du fick det bästa vitsordet i tenten eller du fick arbetsplatsen du sökte för det var din målsättning. För andra är det själva processen som är avgörande för framgången. Du vet att du jobbade det hårdaste du kunde och på detta sätt uppnådde du det bästa möjliga resultatet. Själv upplever jag att framgång bygger på att hitta det som verkligen engagerar en själv och att också överkomma all osäkerhet kring att våga fullfölja detta. Detta är ju slutligen det enda som har betydelse – det som du själv upplever vara värdefullt i livet.

Utmaningar och misslyckanden ska vara naturliga delar på vägen till ditt mål. Vad vore en värld där alla alltid lyckades med allt utan motgångar. På samma sätt som med att lyckas är upplevelsen om motgångar personlig. Det finns dom som är benägna att klaga på att tentfrågorna var dåligt formulerade och så finns det dom som inser sina styrkor och svagheter och tillämpar sig enligt det. Jag tror starkt att den senare gruppen är mer framgångsrika.

Ambitiösa juridikstuderanden är allt som oftast tävlingsinriktade, och att glädjas över andras framgång kan flera gånger inte vara så självklart som man kunde tro. Andra människors framgång borde endast fungera som en motivator som engagerar dig ytterligare och inte definiera om du lyckats. Att bemöta sina studiekamrater på ett sätt som man själv skulle vilja bli behandlad gynnar i slutändan alla.

Som juridikstuderande kan det vara bra att ta tid och fundera över vad framgång betyder för en själv och att också erkänna för sig själv när man lyckas. En bra början på att lyckas kan ibland endast vara en positiv inställning till det man gör. Många gånger lyckas vi med saker utan att vi ens märker det.

 

Skribenten är ordförande för Ämnesföreningen Stadga r.f. och medlem i Juristförbundets studerandeutskott.