Kirjoituksen päiväys

18.04.2018← Katso kaikki blogit

Opiskelijavaikuttaminen valiokunnissa Mikko Kaunisvaara

Lakimiehet, niin valmistuneet kuin vielä opintovaiheessakin olevat, ovat yhteiskuntavaikuttajina aktiivinen ryhmä. Vaikka me ehkä hieman harvemmin lakkoilemme, olemme silti aktiivisesti mukana kansallisella tasolla liitto- ja ammattijärjestötoiminnassa. Opiskelijaäänen kuuluminen ja huomioonottaminen liittotoiminnassa on ensiarvoista varsinkin nyt tapahtuvien, korkeakouluopiskelua koskevien rakennemuutosten aikana. Opiskelijavalinnan muuttuminen kohti YO-todistuspohjaista hakua, lakimiestyön digitalisaation luomat paineet koulutuksen sisältöön ja alan koveneva kilpailutilanne ovat esimerkkejä lakimiehiä koskevista asioista, joihin ratkaisun löytäminen vaatii alan kokonaisvaltaista tarkastelua ja koulutuksen sisällöllistä kehittämistä . Tämän seurauksena opiskelijoiden läsnäolo ja vaikuttaminen päätöksiin on tässä tilanteessa ensiarvoisen tärkeää, joten nyt jos koskaan opiskelijaäänelle on tarvetta Lakimiesliitossa.

Lakimiesliiton alaisuudessa vaikuttaa kuusi valiokuntaa: julkisen ja yksityisen sektorin valiokunnat sekä jäsenpalvelu-, oikeuspoliittinen-, tulevaisuus- ja opiskelijavaliokunta. Valiokunnat muodostuvat liiton sisäisten ammattiryhmien ja edunvalvontapainotteisten jäsenyhdistysten edustajista sekä opiskelijajäsenistä. Eri näkökulmien tuominen esiin ei pyri kattamaan pelkästään uran eri vaiheissa olevien mielipiteitä, vaan myös sinänsä suppean lakimiesprofession eri ammattiryhmiä kokemia ongelmia, jotka voivat vaihdella huomattavasti.

Olen itse toiminut Lakimiesliitossa julkisen sektorin valiokunnassa hieman yli kahden vuoden ajan; ensin yhden kauden varajäsenenä ja nyt noin vuoden ajan varsinaisena jäsenenä. Kokouksissa opiskelijajäsen ei ole täysivaltainen jäsen, mutta hänellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Opiskelijajäseneltä puuttuu päätäntä- ja äänestysoikeus - tosin viimeisen kahden vuoden jäsenenä toimimisen aikana valiokuntamme ei ole joutunut vielä kertaakaan äänestämään. Valiokunta kokoontuu epäsäännöllisen säännöllisesti noin kerran kuussa Lakimiesliiton tiloissa.  Jos mietit kuinka hyvin opiskelijoiden asiat ovat jo valmistuneiden tiedossa, voit kysyä itseltäsi, kuinka hyvin opiskelijana tunnet vaikkapa ulosottoa tai syyttäjälaitosta koskevat ongelmapisteet. Opiskelijan näkökulmasta oleellista on liiton pyrkimys vaikuttaa koulutusmääriin, -paikkoihin ja -sisältöihin niin, että tutkinnot olisivat yhtä laadukkaita ja tutkinnot vertailukelpoisia kaikkialla. Myös muihin opiskelijoita koskeviin asioihin pystytään reagoimaan liiton tasolta jatkossakin, kun väylä liiton keskeisiin elimiin on suora ja tehokas. Esimerkiksi Lakimiesliiton ajama palkattoman työn teettämisen vastustamisprojekti on lähtenyt liikkeelle opiskelijoilta tulleen palautteen perusteella.

Minulle valiokuntatyö on antanut väylän päästä näkemään päätöksenteon valmistelevaan vaiheeseen ja olla mukana linjaamassa päätöksiä, jotka toivottavasti hyödyttävät meitä kaikkia jatkossa. Kokousten ja niihin liittyvien aineistojen myötä avautuvat oman alan eri ammattinimikkeiden taakse järjestyvät rakenteet ja niihin liittyvät muutospaineet. On varsin mielenkiintoista huomata kuinka opiskelijatoiminnassa tunnusomaiset ongelmat ovat läsnä myös huomattavasti ”vakavammissa” yhteisöissä. Itselleni valiokuntatyö on antanut mahdollisuuden tutustua ja opiskella liittotoimintaa lähietäisyydeltä, päästä kurkistamaan, miten ammattiliiton koneisto toimii. Koen vahvasti, että omat valmiuteni liittotoimijana on vahvistunut huomattavasti näiden kahden vuoden aikana.

Kenen sitten kannattaa hakeutua valiokuntatyöhön? Ensisijaista on kiinnostus ammattiliitto- ja yhdistystoimintaan, halu jakaa osaamistaan muille ja valmiudet nähdä asiat myös toisten esittämällä tavalla. Valiokuntiin on viimeisten vuosien aikana vaikuttanut hakeutuvan lähtökohtaisesti opiskelijoita joilta löytyy aiempana kokemuksena ainejärjestön tai ylioppilaskunnan hallitusjäsenyys (kuten myös allekirjoittaneelta). Tämä ei kuitenkaan ole mikään edellytys valituksi tulemiselle, ainoiden vaatimusten ollessa aktiivinen liiton jäsenyys ja opiskelijastatus sekä innostuneisuus valittavaan pestiin. Valiokuntatyö antaa mahdollisuuden seurata ja olla vaikuttamassa alan keskeiseltä paikalta lakimiesprofession kehittymiseen ja suuntaviivoihin.

Haku liiton valiokuntiin on alkanut huhtikuun alussa ja hakemuksen voi jättää viimeistään 16.5 mennessä. Valiokuntien jäsenet nimittää Lakimiesliiton hallitus.

 

Kirjoittaja on neljännen vuoden oikkari ja Lakimiesliiton julkisen sektorin valiokunnan opiskelijajäsen.

 

Lisää tietoa valiokuntahausta tästä.