Kirjoituksen päiväys

31.08.2018← Katso kaikki blogit

Pitääkö oikkarin osata koodata? Harriet Lindfors

Jatkuvasti kuulee, kuinka tärkeää kaikkien nykypäivänä olisi osata koodata, mutta kuinka tarpeellista se todellisuudessa on? Omalta taustaltani ennen oikista olen ohjelmistotuotantoon suuntautunut tietojenkäsittelyn tradenomi, joten niiden opintojen kautta olen opiskellut ohjelmointia. Kuitenkaan en ole juristiuran kannalta relevanteissa paikoissa tarvinnut vielä missään näitä taitoja, joten miksi kaikki tarvitsisivat niitä taitoja, jos henkilö, joka osaa jo, ei sitä taitoa juuri tarvitse.

Aihe oli osa keskustelua Lakimiesliiton tulevaisuusvaliokunnassa kaudella 2017-18 ja mielipiteitä oli erilaisia. Tulevaisuusvaliokunnassa kuitenkin keskusteltiin Suomen asianajajaliiton tulevaisuustyöryhmän ajatuksista, joista kävi ilmi, että lakimiehen tulee tulevaisuudessa ymmärtää koneoppimista ja se on tärkeämpää kuin koodaaminen. Olen samaa mieltä kyseisen näkemyksen kanssa.

Koneoppimisella tarkoitetaan tilanteita, joissa kone oppii toistuvista tapahtumista ilman, että ihminen opettaa sitä. Koneoppimisella pyritään automatisoimaan tiedon analysointia ja laajentamaan koneen havainnointikykyä. Koneoppiminen on tekoälyn yksi osa-alue.

Toki koodaamistaidot ja sitä kautta tietotekninen logiikka voivat auttaa paremmin ymmärtämään koneoppimista, mutta en näe tarpeelliseksi opetella perusteellisesti ohjelmoimaan, koska se vie aikaa yhtä lailla kuin uuden kielen oppiminen. Perusteet oppii helposti, mutta yhtä lailla kuin tavallinen kieli, se unohtuu, jos sitä ei ylläpidä.

Koontina voisi siis sanoa, että ei niistä koodaustaidoista ainakaan haittaa ole, jos aihealue kiinnostaa ja koet ohjelmoinnin mukavana ajanvietteenä, niin antaa palaa. Jos kuitenkin haluat jättää koodaamiset muille, niin ei hätää, ei se ole niin ihmeellinen taito minun mielestäni. Mieluummin kehottaisin keskittymään tietokoneiden toiminnan ymmärtämiseen, koska myös nuorilla on siinä aihealueessa omat puutteensa, vaikka ikänsä ovat niillä leikkineet.

 

Kirjoittaja opiskelee Lapin yliopistossa ja on toiminut Lakimiesliiton tulevaisuusvaliokunnan opiskelijaedustajana kaudella 2017–2018.