Kirjoituksen päiväys

02.07.2018← Katso kaikki blogit

Valiokuntien opiskelijaedustajat esittäytyvät

Lakimiesliiton valiokuntien uusi toimikausi alkoi 1.7.2018. Jotta oikkareiden ääni kuuluisi kaikilla liiton päätöksenteon tasolla, jokaiseen valiokuntaan on valittu myös vähintään yksi opiskelijaedustaja. Tässä he siis ovat – Lakimiesliiton valiokuntien opiskelijaedustajat 2018–2019:

Ylärivi: Ella Ahoranta, Tarik Ahsanullah, Sara Aronen ja Pauli Engblom. Alarivi: Pia-Maria Panula, Laura-Maria Poikela, Iiro Ruolahti ja Esko Yli-Hemminki
Ylärivi: Ella Ahoranta, Tarik Ahsanullah, Sara Aronen ja Pauli Engblom. Alarivi: Pia-Maria Panula, Laura-Maria Poikela, Iiro Ruolahti ja Esko Yli-Hemminki

 

Ella Ahoranta, 28

Opintojen aloittamisvuosi: 2014

Ainejärjestö: Judica ry

Valiokunta: Tulevaisuusvaliokunta

Tavoitteeni toimikaudelle 2018-2019: Tulevaisuusvaliokunnassa käsiteltävistä asiakokonaisuuksista minua kiinnostaa erityisesti koulutuspolitiikkaan liittyvät asiat, esimerkiksi OTM-tutkinnon työmarkkinarelevanssi, jossa viimeisimmän vastavalmistuneille suunnatun tutkimuksen mukaan olisi parantamisen varaa. Tässä keskustelussa pyrin aktiivisesti esittäämään huomioita tutkinnon nykyisestä tilasta sekä vaikuttamaan siihen, miten tutkintoa voitaisiin kehittää vastaamaan paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin. Valiokunnan suurista asiakokonaisuuksista myös skenaariotyö otsikolla "Suomalainen lakimies 2040" on opiskelijan kannalta hyvin olennainen ja kiinnostava teema, joten myös tätä teemaa koskevissa keskusteluissa pyrin olemaan erityisen aktiivinen.

Terveiset muille oikkareille: Olkaa rohkeasti yhteydessä, mikäli teillä on kysymyksiä tai kommentoitavaa valiokuntatoimintaan liittyen! Tsemppiä opintoihin ja nähdään liiton tapahtumissa!

 

Tarik Ahsanullah, 26v

Opintojen aloittamisvuosi: 2013

Ainejärjestö: Pykälä

Valiokunta: Oikeuspoliittinen valiokunta

Tavoitteeni toimikaudelle 2018–2019: Vahvistaa oikkareiden ääntä liiton edunvalvonnassa - tulevien juristien merkitys oikeusvaltion kehittämisessä on olennainen! 

Terveiset muille oikkareille: Olkaa yhteydessä matalalla kynnyksellä, mikäli herää ajatuksia aiheista joihin Lakimiesliiton tulisi ottaa kantaa! Tsemppiä uuteen lukuvuoteen kaikille

 

Sara Aronen, 21

Opintojen aloittamisvuosi: 2016

Ainejärjestö: Pykälä ry

Valiokunta: Jäsenpalveluvaliokunta

Tavoitteeni toimikaudelle 2018–2019: Toimikauteni tavoitteena on lisätä opiskelijoiden tietoisuutta Lakimiesliiton tarjoamista eduista ja palveluista.

Terveiset muille oikkareille: Nauttikaa kesästä, ja tsemppiä syksyn opintoihin!

 

Pauli Engblom, 24

Opintojen aloittamisvuosi: 2014

Ainejärjestö: Lex ry

Valiokunta: Tulevaisuusvaliokunta

Tavoitteeni toimikaudelle 2018–2019: Tulevaisuuden megatrendit, kuten työn muutos, tekoäly, kaupungistuminen, väestörakenteen muutokset ja jatkuva oikeudellistuminen muovaavat paitsi maailmaa myös sitä, miten juristit toimivat ja mitä meiltä edellytetään. Haluankin tulevaisuusvaliokunnassa antaa panokseni Lakimiesliiton tulevaisuuden pitkäjänteiseen suunnitteluun ja myös oikeustieteellisen koulutuksen seuranta- ja vaikuttamistyöhön.

Terveiset muille oikkareille: Maailma muuttuu kovaa tahtia, ja siksi kannattaa uskaltaa ajatella tulevaa juristin työtä ja elämää myös perinteisen oikkarimindsetin ulkopuolelta.

 

 

Pia-Maria Panula, 25

Opintojen aloittamisvuosi: 2016

Ainejärjestö: Justus ry/r.f.

Valiokunta: Yksityissektorin valiokunta 

Tavoitteeni toimikaudelle 2018–2019: Tavoitteeni on tuoda opiskelijoiden ääni kuuluviin sektoria koskevassa päätöksenteossa ja jatkaa työtä palkattomien harjoitteluiden poistamiseksi. Erityisesti minua kiinnostavat aloittavien yrittäjien tukemiseen sekä osa-aikatöissä olevien opiskelijoiden työaikaan liittyvät kysymykset.

Terveiset muille oikkareille: Muista nauttia unelmiesi opiskelupaikasta myös muutenkin kuin kirjaston hämärissä. Lakimiesliitto järjestää oikkareille mahtavia tilaisuuksia tutustua muihin opiskelijoihin ympäri Suomen. Lähde siis rohkeasti mukaan! Me opiskelijaedustajat otamme mielellämme vastaan palautetta ja kehitysideoita. Nähdään tulevissa tapahtumissa!

 

Laura-Maria Poikela, 30

Opintojen aloittamisvuosi: 2016

Ainejärjestö: Lex ry

Valiokunta: Julkisen sektorin valiokunta (varajäsen)

Tavoitteeni toimikaudelle 2018–2019: Saada kattava kuva lakimiesliiton tekemästä edunvalvontatyöstä ja päästä osallistumaan keskusteluun siitä, miten työn murros näkyy julkisella sektorilla työskentelevien lakimiesten arjessa tulevaisuudessa. Valmistun noin vuoden kuluttua ja haluan olla mukana vaikuttamassa siihen, millainen työelämä meitä tulevia lakimiehiä odottaa. 

Terveiset muille oikkareille: Tämän päivän opiskelijalla ja työuraansa aloittelevalla työntekijällä tai yrittäjällä on suuri valta olla luomassa oikeudenmukaista, kannustavaa, kehittyvää, innostavaa ja joustavaa työelämää. Kysy rohkeasti omalta ainejärjestöltäsi tai ylioppilaskuntasi oikkariaktiiveilta miten voit osallistua opiskelijoiden edunvalvontaan omalla kampuksellasi. Tsemppiä tulevaan lukuvuoteen ja uusille opiskelijoille tervetuloa oikkarijoukkoon iloiseen! 

 

Iiro Ruolahti, 23

Opintojen aloittamisvuosi: 2016

Ainejärjestö: Pykälä ry

Valiokunta: Tulevaisuusvaliokunta

Tavoitteeni toimikaudelle 2018–2019: Haluan jatkaa opiskelijanäkökulman esiin tuomista ja mielenkiintoni tulevalla kaudella kohdistuu erityisesti kahteen isompaan koulutuspoliittiseen teemaan: opiskelijavalintaan ja tutkinnon sisältöön. Opiskelijavalintaa on viime vuosina uudistettu ja se tulee uudistumaan taas ensi vuodelle. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, etteikö uusia valintatapoja tulisi pohtia jatkuvasti. Lisäksi tutkintomme sisältö on jäämässä auttamattomasti jälkeen työelämän vaatimuksista, joten juristien ammattitaidon takaamiseksi tulisi sekä valintakriteereihin että tutkinnon sisältöön kiinnittää erityistä huomiota.

Terveiset muille oikkareille: Ottakaa opiskeluajasta kaikki irti! Suurin osa elämästämme tulee kulumaan työelämässä ja vain osa siitä opintojen parissa. Nyt on se aika, kun voimme vielä täysillä keskittyä lähinnä vain opiskeluun ja uusien asioiden oppimiseen elämästä. Toki oppimisprosessi jatkuu läpi elämän, mutta ei yhtä laajasti kuin opiskelijana. Opiskeluajan aikataulujen joustavuus tulee myös muistaa hyödyntää muutenkin, joten matkustelkaa ja nauttikaa elämästä täysillä.

 

Esko Yli-Hemminki, 26

Opintojen aloittamisvuosi: 2016

Ainejärjestö: Pykälä ry

Valiokunta: Julkisen sektorin valiokunta

Tavoitteeni toimikaudelle 2018–2019: Pitää osaltani huolta, että opiskelijoiden ääni kuuluu liiton kehitystyössä ja päätöksenteossa. Toivon myös voivani parantaa opiskelijoiden mahdollisuuksia työharjoitteluun julkisella sektorilla.

Terveiset muille oikkareille: Tsemppiä opintoihin ja muistakaa nauttia kaikesta, mitä opiskeluaika voi teille tarjota!