Opiskelijoiden ääni Lakimiesliitossa

Opiskelijavaliokunta ja opiskelijaedustajat Lakimiesliiton eri toimielimissä toimivat opiskelijoiden äänitorvena liiton toiminnassa.

Opiskelijavaliokunta on Lakimiesliiton elin, joka vastaa opiskelijoiden edunvalvontaan ja opiskelijatoimintaan liittyvistä asioista. Valiokunta koostuu pääasiassa liiton jäsenyhdistyksinä toimivien ainejärjestöjen nykyisistä ja entisistä puheenjohtajista, sekä hallituksen opiskelijaedustajasta. Valiokunnan puheenjohtaja toimii myös Lakimiesliiton hallituksessa. Valiokunta toimii myös oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen yhteistyöelimenä.

Lakimiesliiton hallituksessa on myös opiskelijajäsen, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi opiskelijat ovat edustettuina myös liiton valiokunnissa.

Lakimiesliitto osallistuu myös työmarkkinakeskusjärjestö Akavan opiskelijatoimintaan, joka tekee edunvalvontayhteistyötä jäsenliittojensa kaikkien korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tukemiseksi. Opiskelijavaliokunta valitsee vuosittain jäsenen Akavan opiskelijavaltuuskuntaan.

Opiskelijavaliokunta 2022

Tarik Ahsanullah, puheenjohtaja

Eemil Nuuttila, hallituksen opiskelijaedustaja

Cevor Tikerpuu, Artikla

Anniina Simonen, Artikla

Lukas Bremer, Codex

Ville Wallgren, Codex

Jesse Sironen, Judica

Jussi Kataja, Judica

Saska Heiskanen, Justus

Anna-Lotta Castrén, Justus

Noora Lindqvist, Lex

Lari Sorvari, Lex

Teemu Hakala, Pykälä

Teemu Lehti, Pykälä

Fanny Jonasson, Stadga

Emma Långström, Stadga

 

Opiskelijat Lakimiesliiton valiokunnissa 07/2021-06/2022

Jäsenpalveluvaliokunta: Maiju Parviainen (Pykälä)

Oikeuspoliittinen valiokunta: Iina Palonen (Artikla)

Yksityissektorin valiokunta: Kasper Hannula (Lex)

Julkisen sektorin valiokunta: Jemina Fallenius (Pykälä), varalla Antonia Istomin (Justus)

Tulevaisuusvaliokuna: Milla Kuunila (Artikla), Cevor Tikerpuu (Artikla), Axel Ojala (Artikla)

Toimitusneuvosto: Anniina Lehtimäki (Pykälä)


Lakimiesliiton valtuuskunnassa neljällä ainejärjestöllä on järjestökohtainen opiskelijaedustus. Kaudella 2019 - 2021 opiskelijoita edustavat:

Oikeustieteen Ylioppilaiden Yhdistys Pykälä r.y.

Ämnesföreningen Stadga r.f.

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry

Justus r.f./r.y.

 

Akavan opiskelijavaltuuskunnassa vuonna 2021 toimii Saara Penttilä, varajäsenenä Eemil Nuuttila.