Opiskelijoiden ääni Lakimiesliitossa

Opiskelijavaliokunta ja opiskelijaedustajat Lakimiesliiton eri toimielimissä toimivat opiskelijoiden äänitorvena liiton toiminnassa.

Opiskelijavaliokunta on Lakimiesliiton elin, joka vastaa opiskelijoiden edunvalvontaan ja opiskelijatoimintaan liittyvistä asioista. Valiokunta koostuu pääasiassa liiton jäsenyhdistyksinä toimivien ainejärjestöjen nykyisistä ja entisistä puheenjohtajista, sekä hallituksen opiskelijaedustajasta. Valiokunnan puheenjohtaja toimii myös Lakimiesliiton hallituksessa. Valiokunta toimii myös oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestöjen yhteistyöelimenä.

Lakimiesliiton hallituksessa on myös opiskelijajäsen, jolla on puhe- ja läsnäolo-oikeus. Lisäksi opiskelijat ovat edustettuina myös liiton valiokunnissa.

Lakimiesliitto osallistuu myös työmarkkinakeskusjärjestö Akavan opiskelijatoimintaan, joka tekee edunvalvontayhteistyötä jäsenliittojensa kaikkien korkeakouluopiskelijoiden työelämään siirtymisen tukemiseksi. Opiskelijavaliokunta valitsee vuosittain jäsenen Akavan opiskelijavaltuuskuntaan.

Opiskelijavaliokunta 2020

Maija Salmi, puheenjohtaja

Esko Yli-Hemminki, hallituksen opiskelijaedustaja

Sohrab Känkänen, Artikla

Emilia Haapalainen, Artikla

Joonas Tolonen, Codex

Claes Backström, Codex

Saara Penttilä, Judica

Roosa Eskola, Judica

Jonas Holm, Justus

Markus Petman, Justus

Aleksi Rautiainen, Lex

Krista Alanen, Lex

Valtteri Isola, Pykälä

Joel Ilveskero, Pykälä

Marcus Lyne, Stadga

Emilia Rosenblad, Stadga

 

Opiskelijat Lakimiesliiton valiokunnissa 07/2019-06/2020

Jäsenpalveluvaliokunta: Jere Marttila (Judica)

Oikeuspoliittinen valiokunta: Rauli Elenius (Lex)

Yksityissektorin valiokunta: Sara Aronen (Pykälä)

Julkisen sektorin valiokunta: Olga Larinkari (Pykälä), varalla Salla Hakoköngäs (Justus)

Tulevaisuusvaliokuna: Alberto Guidastri (Pykälä), Pia-Maria Panula (Justus), Juuso Lumilahti (Pykälä)

Toimitusneuvosto: Matias Partanen (Artikla)


Lakimiesliiton valtuuskunnassa neljällä ainejärjestölllä on järjestökohtainen opiskelijaedustus. Kaudella 2019 - 2021 opiskelijoita edustavat:

Artikla ry

Justus ry

Codex rf

Lex ry

 

Akavan opiskelijavaltuuskunnassa vuonna 2019 toimii Harriet Lindfors, varajäsenenä Jemina Fallenius.