Jäseneksi?

Opiskelijajäsenyys

Lakimiesliiton opiskelijajäseneksi voi liittyä opiskelijajärjestöjen kautta. Liittyminen tapahtuu liittymällä jäsenjärjestönä olevan ainejärjestön (Artikla, Codex, Judica, Justus, Lex, Stadga tai Pykälä ) jäseneksi.

Liittyessäsi opiskelijajärjestöön voit samalla varmistaa, että jäsenyytesi ja jäsenetusi jatkuvat katkeamattomina suoraan valmistumisen jälkeen. Laitat vain liittymislomakkeessa rastin tätä koskevaan kohtaan. Tällöin sinulla on heti mahdollisuus hyödyntää vastavalmistuneille tärkeitä Lakimiesrekrytoinnin palveluja sekä liiton työ- ja virkasuhdeneuvontaa. Myös Lakimiesuutiset tulevat tällöin katkotta kotiisi.

Lexin jäseneksi voit myös liittyä Lexin nettisivuilla.

Jo opiskeluaikana on mahdollista liittyä Lakimiesten työttömyyskassaan. Työttömyyden osuessa kohdalle valmistumisen jälkeen kassan jäsenyys ja toteutunut työssäoloehto oikeuttavat saamaan ansiopäivärahaa Kelan myöntämän peruspäivärahan tai työmarkkinatuen sijaan. Opintojen ohessa tehty palkkatyö kerryttää työttömyysturvan edellyttämää työssäoloehtoa pääsääntöisesti silloin, kun työtunteja kertyy vähintään 18 h viikossa. Kassan jäsenmaksu on 53 euroa vuonna 2019. Opiskelijana sinun tulee liittyä kassan jäseneksi erikseen, lisätietoa ja liittymislomake TÄÄLTÄ.