Työnhaku

Menestystä oikealla strategialla

Älä odottele headhuntereita

Työnhakijan oma aktiivisuus on keskeisin työpaikan saantiin vaikuttava tekijä. Kaikki työpaikat eivät ole lainkaan julkisessa haussa, ja omien verkostojen merkitys voi olla ratkaiseva tekijä työpaikkaa etsiessä. Työpaikan hakemista ei tarvitse pitää salassa. Aina välillä jotkut kuulevat työpaikoista, joihin tarvitaan nopeasti henkilö hoitamaan tiettyä asiaa. Tällöin vahvoilla ovat henkilöt, joiden tiedetään hakevan työtä. Vaikka oikeustieteen opiskelijoiden työllisyystilanne on kohtuullisen hyvä, ei kannata tyytyä ainoastaan unelmatyöpaikkaan. Pienet työt poikivat suuria ja jokaisesta työpaikasta saa jotain mukaansa.

Panosta hakemiseen

Kirjoitustaidon on sanottu olevan lakimiehen tärkein taito. Pidä tämä mielessä hakemusta kirjoittaessasi. Juristit toimivat myös ammatissa, jossa huolimattomuus saattaa johtaa oikeudenmenetyksiin, joten hakemuksen virheettömyyteen kiinnitetään tavallista enemmän huomiota. Vaikka nämä asiat saattavat tuntua itsestäänselvyyksiltä, suuressa osassa hakemuksia on virheitä ja epäloogisuuksia, jotka olisi voinut korjata huolellisella läpiluvulla. Voit pyytää esimerkiksi jotain ystävääsi lukemaan läpi hakemuksesi.

Panosta laatuun. Mikäli aiot panostaa myös määrään, budjetoi riittävästi aikaa hakemusten tekemiseen. Ota myös selville minkälaiseen tehtävään olet hakemassa ja lue hakuilmoitus suurella huolellisuudella läpi. Mikäli hakuilmoituksessa on mainittu henkilö jolta saa lisätietoja, ota häneen yhteyttä. Näin jäät paremmin mieleen ja saat arvokasta lisätietoa työstä, jolloin voit painottaa oikeita asioita sinun hakemuksessa ja CV:ssä. Älä kuitenkaan tee tikusta asiaa, vaan mieti etukäteen muutama kysymys liittyen haettavaan työhön. Hakemukset, jotka kohdistuvat tehtävän ohi, eivät yleensä pääse jatkoon. Myös haastattelussa on vaikea kertoa omasta motivaatiostaan ja soveltuvuudestaan kyseiseen työtehtävään, mikäli työnkuva on sinulle epäselvä.

Muista tarkkuus. Jos lähetät useita hakemuksia, tarkista pariinkin kertaan, että olet osoittanut hakukirjeen aina oikealle henkilölle. Jos hakemukseen on unohtunut kilpailevan toimiston nimi, ei työpaikan saamisesta ole toivoa. Yksityiskohdat ovat olennaisia, sillä jo ensisilmäyksellä näkee, onko hakemus tehty huolellisesti ja tosissaan. Jos lähetät hakemuksen sähköisesti, muista laittaa tiedostot pdf-muodossa. Oikolue tekstisi huolellisesti. Päivitä CV:si. Kun rekrytoija saa useita kymmeniä, joskus satoja hakemuksia, tällaiset asiat vaikuttavat siihen, mihin pinoon hakemuksesi päätyy.

Rekrytointi ei tapahdu matemaattisen kaavan mukaan

Jokaisella organisaatiolla on oma tapansa rekrytoida ihmisiä. Lopulliset rekrytointipäätökset tekee organisaatiosta riippumatta ihminen, ja ihmisten päätökset ovat inhimillisiä. Työpaikan saamiseen tai saamatta jäämiseen saattaa vaikuttaa tekijät, jotka voivat hakijasta tuntua täysin merkityksettömiltä. Työpaikkojen saamisessa ratkaisevina tekijöinä ovat saattaneet olla yhteiset harrastukset rekrytoijan kanssa ja työpaikan saanti on joskus jäänyt kiinni puuttuvista pitkän matematiikan opinnoista. Älä siis lannistu mikäli et saanut sinulle täydellisesti sopivaa työpaikkaa! 

Vaikka sinun tulee olla huolellinen ja noudattaa määräaikoja työtä hakiessasi, ei tämä tarkoita että työnantajat aina toimivat samalla tavalla. Useat työpaikat täytetään jo ennen varsinaisen hakuajan päättymistä, joten hakemusta ei kannata toimittaa perille vasta viimeisenä päivänä.