Finlands Juristförbund

Intresse- och expertorganisationen Juristförbundet är alla juristers enda gemensamma organisation i Finland. Förbundet slår vakt om juristtraditionerna och vinnlägger sig om att höja yrkesgruppens prestige. Vårt mål är att alla jurister skall ha ett arbetsliv av hög kvalitet.

Alla som har avlagt en juridisk examen kan bli medlemmar i Juristförbundet. Vi verkar i traditionella juristyrken som åklagare, domare och advokater men även inom organisationer, statsförvaltningen, finansieringsbranchen, företag och universitet – och som lantbrukare, författare och journalister. Vilka arbetsuppgifter vi än har förenas vi av juristidentiteten.

Juristförbundet grundades 1944 och har i dag ca 16 000 personmedlemmar, vilket innebär över 75 procent av den finländska juristkåren. Juristförbundet har även ett tiotal medlemsorganisationer. Vi är inflytelserika inom centralorganisationen Akava, som vi var med om att grunda, samt inom förhandlingsorganisationerna FOSU rf och YTN rf.