Finlands Juristförbunds medlemsavgifter

Finlands Juristförbunds medlemsavgifter 2023

Medlemsavgift 336 euro (inkluderar medlemsavgift i Juristernas arbetslöshetskassa).

Medlemsavgift med rabatt 186 euro (inkluderar medlemsavgift i Juristernas arbetslöshetskassa). Nyutexaminerade medlemmar får rabatt från examensdagen i tre år framåt (inget intyg över examen behövs).

Finlands Juristförbund debiterar medlemsavgiften direkt av medlemmen.

Fakturan på medlemsavgiften kan betalas i en eller tre rater. Medlemsavgiftens förfallodagar: 15.2.2023, 15.5.2023 och 15.9.2023.

Om du har nätbank, rekommenderar vi e-faktura.

Om du ansluter dig mitt under en säsong betalas medlemsavgift till arbetslöshetskassan från anslutningsmånadens början och förbundets medlemsavgift från nästa månads början.

För alla medlemsavgifter i euroområdet ska användas mottagarens IBAN-kontonummer:
FI06 1574 3000 0204 51 och BIC-koden för mottagarens bank: NDEAFIHH.

Rabatter