Högklassig juristutbildning

Juristutbildningen ger den bästa grunden för att verka i juristyrket. Juristförbundet har alltid ansett det motiverat att beakta behovet av jurister på arbetsmarknaden när beslut om utbildningens omfattning är aktuella.

När kraven inom arbetslivet ökar måste man satsa på utbildningens kvalitet. Har en nyutexaminerad jurist färdigheter att uppträda inför rätten, förmåga till företagsmässigt arbete, chefskompetens? Juristförbundet arbetar för att i allt högre grad säkra det kunnande som behövs i framtiden.