Våra värderingar

Rättvisa
Vi känner vårt ansvar och vet vilka skyldigheter vi har, både som gemenskap och som juristkår, och agerar enligt det.

Fokus på medlemmarna
Vi är till för medlemmarna. Medlemmarna är grunden för vår verksamhet.

Enhet
Vi bildar en juristgemenskap. Vi verkar som ett enat förbund. Vi har ett starkt varumärke och en enhetlig identitet.

Yrkeskunskap
Vi är aktiva och tar initiativ, vi arbetar