Varför lönar det sig att höra till förbundet?

• Hjälp gällande anställnings- och tjänsteförhållanden: vi förhandlar, sluter, tolkar och bevakar kollektiv- och tjänstekollektivavtal.
• Rättsskyddsförsäkringen ger trygghet i frågor som rör anställnings- och tjänste förhållanden.
• Tjänster för företagare och yrkesutövare.
• Omfattande rabatter av olika slag, nya utverkas enligt önskemål från medlemmarna.
• Juristkalendern, Juristnytt och karriärtjänsten LakimiesUra – konkreta, nyttiga förmåner och tjänster som är gratis för medlemmarna.
• Juristrekryteringen LakimiesRekrytointi – rekryteringstjänsten med de bästa juristjobben, gratis för både arbetsgivare och arbetssökande.
• Stipendier och penningbidrag.
• Livade tillställningar och högklassiga kurser.

Om du inte redan är medlem är det lätt att bli det.

E-post:  jasenrekisteri(a)lakimiesliitto.fi, tel. (09) 8561 0300