Palvelut ja edut

Lakimiesliiton jäsenyys kannattaa.

Lakimiesliitto on kaikkien juristin palvelujärjestö. Valvomme lakimiesten ammatillisia etuja ja tuemme ammatillista kehitystä niin asiantuntija-, esimies- kuin yrittäjärooleissa toimivien kohdalla.

Pulmatilanteissa saat liitosta apua ja käytettävissäsi on liiton asiantuntevan työ- ja virkasuhdeneuvonnan palvelut. Todella kiperän paikan tullen suojanasi on oikeusturvavakuutus.

Tämän lisäksi Lakimiesliitto on paljon muutakin: Monipuoliset koulutuksemme, uratapahtumamme, mentorointiohjelmamme, tuntuvat vakuutus- ja pankkiedut ja edulliset loma-asunnot ovat esimerkkejä suosituista jäseneduistamme. Lakimiesuutiset-lehti toimitetaan jäsenille kuusi kertaa vuodessa.

Tuotamme jäsenistön käyttöön laadukasta tutkimustietoa alan ansiotasosta ja työhyvinvoinnista. Näin olemme rakentamassa parempaa työelämää.

Liitto toimii myös jäsentensä yhdyssiteenä ja ammatillisen identiteetin takaajana. Miksi se on tärkeää? Lakimiesten kohtuullisen hyvät palkat ja alhainen työttömyys eivät olisi mahdollisia ilman sinnikästä edunvalvontaa ja alan arvostuksen kohottamista yhteiskunnassa. Työmarkkinoilla tarvitaan lakimieskunnan ääntä. Tähän liitto antaa työkaluja. Koulutusmäärien päämäärätöntä kasvattamista liitto on vastustanut aina ja korostanut koulutuksen laadun merkitystä määrän sijaan.

Opiskelijat kuuluvat liittoon opiskelijajärjestöjen kautta, maksutta. Valmistuttuaan jäseniksi liittyneet opiskelijat maksavat alennettua jäsenmaksua muutaman vuoden ajan.