Fennia

Lakimiesliiton jäsenet saavat Fenniasta etuja kotitalouden vakuutuksiin ja liiton yrittäjäjäsenet voivat ottaa edullisen varallisuusvakuutuksen sekä yrityksen sairauskuluvakuutuksen. Lisäksi Lakimiesliitto on ottanut jäsenilleen Ammatillisen vastuu- ja oikeusturvavakuutuksen, joka antaa taloudellista turvaa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

Lakimiesliiton jäsenilleen ottama ammatillinen oikeusturva- ja vastuuvakuutus

Jäsenmaksuun sisältyvä ammatillinen oikeusturvavakuutus antaa taloudellista turvaa työ- ja virkasuhteisiin liittyvissä riita- ja rikosasioissa.

Joskus saattaa käydä niin ikävästi, että työ- tai virkasuhteeseen liittyviä asioita joudutaan viime kädessä puimaan tuomioistuimessa. Tällaisia tilanteita varten saat liiton jäsenenä taloudellista turvaa.

Työ- ja virkasuhdeasioita kattavaa oikeusturvavakuutusta ei yksityiselle vakuutuksenottajalle ole yleisesti saatavilla ja yleisistä oikeusturvavakuutuksista nämä vahingot on rajattu korvattavuuden ulkopuolelle. Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä riita- ja rikosasioissa. Vakuutettuja ovat Suomen Lakimiesliitto ry:n varsinaiset jäsenet toimiessaan lakimiehenä työsuhteessa, virka- tai muussa siihen rinnastettavassa palvelussuhteessa. Vakuutettuina ovat myös opiskelijajäsenet toimiessaan lakimiestehtäviin rinnastettavissa tehtävissä.

Oikeusturvavakuutus korvaa myös virkarikossyytteistä aiheutuneita vakuutetun omia ja vastapuolen oikeudenkäyntikuluja. Oikeusturvavakuutus korvaa myös asiamiehen käyttämisestä esitutkinnassa aiheutuneita kuluja, vaikka asiasta tehdään syyttämättäjättämispäätös tai päätös esitutkinnan rajoittamisesta.

1.1.2020 alkaen ammatillisen oikeusturvavakuutuksen vakuutusmäärä/korvauskatto on 40 000 euroa vakuutustapahtumaa kohden (31.12.2019 saakka 20 000 euroa).

Vakuutusehtoihin tehtyjä muutoksia, jotka tulivat voimaan 1.6.2019:

 • Vakuutus kattaa myös työtuomioistuimessa käsiteltävät asiat
 • rikosasioissa korvataan myös vastapuolen oikeudenkäyntikuluja
 • myös tahallista tekoa tai törkeää huolimattomuutta koskeviin syytteisiin saa vakuutusturvan, mutta mikäli tuomitaan vähintään törkeästä tuottamuksesta, on vakuutusyhtiöllä oikeus periä maksetut korvaukset takaisin

Oikeusturvavakuutus/virkasyytteet -pähkinänkuoressa

Lisätietoja oikeusturvavakuutuksesta antavat  lakimies Petteri Kivelä (09) 8561 0345  ja lakimies Moa Fanta (09) 8561 0338.

 

Edut kodin ja perheen vakuutuksiin

Edut kotivakuutukseen

Koti- ja huvilavakuutus

 •  ehdollinen omavastuu eli jos vahingon määrä ylittää valitun omavastuun, omavastuuta ei vähennetä maksettavasta korvauksesta
 •  20 %:n jatkuva alennus

Oikeusturvavakuutus

 •  Laajennettu oikeusturvavakuutus (tavallisen hinnalla), joka korvaa myös vastapuolelle maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut
 •  vakuutusmäärä 20 000 € ja omavastuu 25 % kustannuksista, vähintään 340 €

Edut autovakuutukseen (kasko)

 •  Premiumkasko Laajan Fenniakaskon hinnalla
 •  Laaja Fenniakasko tai Fenniakaskon Osakasko 30 %:n jatkuva alennus
 •  Laajaan Fenniakaskoon vuokra-autovakuutus veloituksetta (korvaa Fennian kautta vuokratun auton kuluja, kun omaa autoa ei kolari-, hirvivahinko-, ilkivalta-, palo-, varkaus- tai lasivakuutuksen vakuutustapahtumien vuoksi voida käyttää)

Hyödynnä edut ja ota yhteys p. 010 503 8808

 

Yrittäjille

Yrityksen sairauskuluvakuutus

Suomen Lakimiesliiton yrittäjäjäsenillä on mahdollisuus ottaa yrityksen sairauskuluvakuutus ryhmävakuutuksena. Se täydentää työterveyshuoltoa ja on osa työntekijöiden hyvinvoinnista huolehtimista. Sairauskuluvakuutus on hyvä työntekijöiden sitouttamis- ja motivointikeino sekä uusia työntekijöitä palkattaessa rekrytointivaltti.

Ryhmävakuutuksessa työnantaja tarjoaa vakuutetulle sellaisen edun ja vakuutusturvan, jollaista työntekijä ei yksityishenkilönä voi ostaa mistään suomalaisesta vakuutusyhtiöstä: vakuutus myönnetään ilman terveysselvitystä.

Vakuutuksen myöntämisen edellytykset:
 •  Suomen Lakimiesliitto ry:n jäsenyys (vähintään yksi omistajista Lakimiesliiton jäsen)
 •  yrityksen koko henkilökunta vakuutetaan
 •  yrityksellä Fenniassa voimassaoleva pakollinen työajan vakuutus /työajan tapaturmavakuutus yrittäjälle
 •  vakuutetut asuvat vakinaisesti Suomessa
 •  vakuutetut kuuluvat Suomen sairausvakuutuslain piiriin
 •  yrityksellä on vähintään yleislääkäritasoinen työterveyshuolto

Tietoja ryhmäsairauskuluvakuutuksesta:

 •  vakuutettuina ovat alle 68-vuotiaat työsuhteessa olevat työntekijät
 •  korvaa hoitokuluja enintään 10 000 euroa samaa sairautta tai tapaturmaa kohti
 •  omavastuu on 30 euroa jokaista sairautta tai tapaturmaa kohti
 •  kattaa vakuutuksen voimassa ollessa alkaneen sairauden ja vakuutuksen voimassa ollessa sattuneen tapaturman tutkimus- ja hoitokulut -> vakuutuksesta ei korvata ennen vakuutukseen liittymistä todetuista tai tutkituista sairauksista, vammoista tai oireista aiheutuneita hoitokuluja
 •  vakuutus päättyy viimeistään kun vakuutettu henkilö täyttää 68 vuotta
 •  vakuutus voi päättyä myös aikaisemmin jos työsuhde päättyy

 

Varallisuusvastuuvakuutus asianajajille ja luvan saaneille oikeudenkäyntiavustajille

Katso lisätietoa tästä.

 

Hyödynnä edut ja ota yhteys, p. 010 503 8818.

Fennian jäsenedut Lakimiesliiton jäsenille Fennian sivuilla