Alennetut jäsenmaksut

Alennetut jäsenmaksut vuonna 2022

Alennus on haettava viimeistään 15.12.2022, kun em. peruste on tullut ajankohtaiseksi.  Hae alennusta jäsenportaalin sähköisellä lomakkeella, johon voi liittää mukaan tarvittavat liitteet.  Alennuslomake löytyy jäsenportaalin Ota yhteyttä -valikosta. Kirjaudu palveluun tunnuksillasi.

Alennettu jäsenmaksu 180 euroa

Äitiys-, isyys-, vanhempain- tai hoitovapaalla oleva

  • kopio Kelan äitiyspäiväraha- tai vanhempainpäivärahapäätöksestä
  • hoitovapaajaksosta todistus työnantajalta

Työtön, lomautettu

  •   pyydettäessä todistus Kelasta tai työ- ja elinkeinotoimistosta

Päätoiminen opiskelija, joka ei ole ansiotyössä

  •   oppilaitoksen todistus/työnantajan todistus

Työnvuorotteluvapaalla oleva

  •  kopio vuorotteluvapaasopimuksesta

Sairaus yli 2kk

  •  todistus sairausloman kestosta

Eläkeläinen, joka jatkaa työttömyyskassan jäsenyyttä

  • kopio eläkepäätöksestä

Tuomioistuinharjoittelu (auskultointi)

  • kopio määräyskirjasta

Ulkomailla vakituisesti asuvat

Ulkomailla vakituisesti asuvat ovat hakemuksesta oikeutettuja jäsenmaksualennukseen. Alennusta haetaan kirjallisesti. Alennuksen saamisen edellytyksenä on jäsenrekisteriin merkitty ulkomaanosoite.

Muut alennukset

Avio-/avopuolisoalennus

(=avioliitonomaisissa olosuhteissa verovuonna yhteisessä taloudessa avioliittoa solmimatta jatkuvasti eläneet henkilöt, jotka ovat aikaisemmin olleet keskenään avioliitossa tai joilla on tai on ollut yhteinen lapsi)

- jos molemmat avio-/avopuolisot kuuluvat Lakimiesliittoon ja maksavat täysimääräistä jäsenmaksua ja samaan talouteen tulee vain yksi Lakimiesuutiset -lehti, toiselle heistä myönnetään avio-/avopuolisoalennuksena 10% (ei työttömyyskassan osuudesta). Alennusta haetaan kirjallisesti.

Kaksoisjäsenmaksu 

Professoriliiton ja Tieteentekijöiden liiton kanssa on sopimus kaksoisjäsenten jäsenmaksuvelvollisuudesta ja –25 % alennuksesta täydestä jäsenmaksusta (ei työttömyyskassan osuudesta).

Vanhuuseläkeläisen jäsenmaksu

Vanhuuseläkeläisen jäsenmaksu on 120 euroa (ei sisällä Lakimiesten työttömyyskassan jäsenmaksua).

  • kopio eläkepäätöksestä
  • kirjallinen eroilmoitus työttömyyskassasta

Yrittäjien jäsenmaksu 300 euroa

Työttömyysturvalain tarkoittamilta yrittäjiltä ei peritä liiton jäsenmaksuun sisältyvää palkansaajan työttömyyskassamaksua. Maksu tulkitaan kuitenkin täysimääräiseksi maksuksi.

Täyteen jäsenmaksuun sisältyvää Lakimiesten työttömyyskassan jäsenmaksua (59 euroa) ei peritä henkilöltä, joka on itse vakuuttanut itsensä jossakin toisessa työttömyyskassassa tai on vakuutettuna EU/ETA-maan tai sopimusmaan työttömyysturvajärjestelmässä tai joka Kansaneläkelaitoksen antaman todistuksen perusteella työskentelee ulkomailla ja jota asumisperusteisen sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisalan mukaan ei pidetä Suomessa asuvana eikä Suomen sosiaaliturvajärjestelmän piiriin kuuluvana.

Oletko epävarma oikeudestasi alennukseen?

Ota yhteyttä: jasenrekisteri@lakimiesliitto.fi tai puhelimitse 09 8561 0321.

Jäsenmaksuvapautus

Jäsenmaksusta on ilmoituksensa perusteella vapautettu varusmies- tai siviilipalvelusta suorittava jäsen yhdeltä vuodelta.