Tietoa lakialan yrittäjille

Koronan vaikutukset näkyvät lakialan yrittäjien arjessa monella tavalla. Tavoitteena on oltava, että yritykset selviävät kriisin yli ja pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti sen jälkeen. Kokosimme tietoa yrittäjäsenillemme.

Hallitus on antanut ja antaa lainsäädäntömuutosesityksiä yrittäjien toiminnan helpottamiseksi.  

Työttömyysturvan helpottamisen lisäksi hallitus on esittänyt työnantajan työeläkevakuutusmaksujen tilapäistä alentamista 2,6 prosenttiyksiköllä vuonna 2020. Maksunalennus on voimassa 1.5 – 31.12.2020. Tätä koskeva lakiesitys vahvistettiin 7.4.2020. 

Hyödyllistä tietoa yrittäjille:

Työ- ja elinkeinoministeriö: toimintaohjeita yrityksille

Suomen yrittäjät: Kaikki koronasta yrittäjille 

Suomen Asianajajaliiton infoa jäsenilleen

Akava: Mistä apua yrityksille ja yrittäjille koronakriisissä?

Suomen yrittäjäin työttömyyskassan koronainfoa 

Lakimiesliitto on Akavalaiset yrittäjät ry:n jäsen, ja Lakimiesliiton jäsenet saavat Suomen Yrittäjien laajan palvelupaketin 95 eurolla / vuosi. Palvelupaketti avaa pääsyn Suomen Yrittäjien jäsenetuihin, mutta se ei sisällä jäsenyyttä sen paikallisyhdistyksissä. Voit hankkia palvelupaketin täältä.  

Suomen Yrittäjien laaja palvelupaketti sisältää mm. seuraavat edut ja palvelut:  

Lisäksi yrittäjien eläkeyhtiöiden sivuilta löytyy tietoa esim. maksulykkäyksistä. Katsothan tarkemmat tiedot yhtiöiden omilta sivuilta.  

Yrittäjien työttömyysturvaan väliaikaisia muutoksia 

Suomen hallitus on esittänyt, että yrittäjät voivat saada väliaikaisesti Kelan maksamaa työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi, ilman yritystoiminnan lopettamista.  

Väliaikaista työmarkkinatukea haetaan Kelasta. Lakia sovellettaisiin työmarkkinatukeen 16.3.2020-30.6.2020 välisen ajan. Laki tulee voimaan 8.4.2020.

Työmarkkinatuen maksaminen edellyttäisi, että henkilö ilmoittautuu työnhakijaksi työ- ja elinkeinotoimistoon ja hänen oikeudestaan työmarkkinatukeen annettaisiin työvoimapoliittinen lausunto Kelalle. Lisätietoja hakemisesta saat Kelalta

Esityksen mukaan yrittäjän pitäisi ilmoittautua työnhakijaksi TE-toimistoon 15.4.2020 mennessä, jotta hän voisi saada etuutta takautuvasti 16.3.2020 alkaen.   

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti. 

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta. 

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä yritystoiminnan lopettamista, yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista tai yrityksen lopettamistoimia. Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen. 

Väliaikainen työmarkkinatuki haetaan siis Kelasta, mutta normaali ansiosidonnainen päiväraha maksetaan jatkossakin yrittäjien työttömyyskassan kautta ja sitä maksetaan yritystoiminnan lopettaneille kassan jäsenille. Lisätietoja tästä saat työttömyyskassastasi. 

Starttirahan enimmäiskesto pitenee 18 kuukauteen

Eduskunta on hyväksynyt esityksen, jonka mukaan starttirahan enimmäiskestoa pidennetään väliaikaisesti 12 kuukaudesta 18 kuukauteen. Muutoksella turvataan starttirahaa saavien yrittäjien mahdollisuus yritystoiminnan käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen COVID-19-pandemian aiheuttamasta tilapäisestä toimintaedellytysten heikkenemisestä huolimatta. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan toukokuun alussa ja se olisi voimassa 30.6.2021 asti.