Muutoksia työ- ja työttömyysturvalainsäädännössä koronatilanteen vuoksi

Työmarkkinajärjestöt ovat tehneet esityksen maan hallitukselle yritystoiminnan, työllisyyden ja toimeentulon turvaamiseksi koronaviruksen aiheuttaman talouden kriisissä. Hallitus on ilmoittanut, että työmarkkinajärjestöjen ehdotus tullaan pääosin toteuttamaan. Toimet toteutetaan määräaikaisina.

1.4.2020 voimaan tulleet väliaikaiset muutokset työlainsäädäntöön

Työsopimuslain ja yhteistoimintalakiin tehtävät väliaikaiset muutokset ovat voimassa 1.4.–30.6.2020. Muutokset koskevat lomautusilmoitusaikojen ja yhteistoimintaneuvotteluiden keston lyhentämistä, määräaikaisen työntekijän lomauttamista, koeaikapurkua ja takaisinottovelvollisuutta. 

  • YT-lain vähimmäisneuvotteluaikoja lomautustilanteessa lyhennettiin nykyisestä 14 päivästä ja 6 viikosta molemmissa 5 päivään  
  • Työsopimuslain mukaista lomautusilmoitusaikaa lyhennettiin nykyisestä 14 päivästä 5 päivään 
  • Lomautusoikeus saatettiin koskemaan myös määräaikaisia työsopimuksia samassa laajuudessa kuin se koskee toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia, jolloin työntekijällä on lomautustilanteessa oikeus työttömyysturvaan sekä oikeus päättää työsopimus määräaikaisuudesta huolimatta  
  • Koeaikapurku on mahdollinen myös tuotannollisilla ja taloudellisella perusteella  
  • Jos työntekijä irtisanotaan kriisitilanteessa, pitenee työnantajan takaisinottovelvollisuus nykyisestä neljästä tai kuudesta kuukaudesta yhdeksään kuukauteen niiden osalta, jotka on irtisanottu välillä 1.4.–30.6. tuotannollisista tai taloudellista syistä. 

Lisäksi 1.4.2020 tulee voimaan työttömyysturvalakiin tehty väliaikainen muutos, jonka mukaan lomautetulla on oikeus työttömyysetuuteen muun muassa yritystoiminnan ja opintojen estämättä. 

Muut hallituksen 20.3.2020 ilmoittamat toimenpiteet työ- ja työttömyysturvalainsäädäntöön:  

Seuraavat työttömyysturvaan liittyvät muutokset ovat vielä valmisteilla, ja sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan hallituksen esitystä, jolla turvataan nykyistä paremmin lomautetun työntekijän toimeentuloa.   

  • Työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan  
  • Työttömyysturvan enimmäisaika ei kulu lomautusten aikana  
  • Työttömyysturvalain väliaikainen muutos siten, että työntekijällä on oikeus työttömyyspäivärahaan myös silloin kun lomautuksesta on sovittu  
  • Työttömyysturvan työssäoloehtoa lyhennetään kriisitilanteessa 13 viikkoon. Jos työssäoloehto ei muutoin täyty sovelletaan 13 viikon työssäoloaikaa niissä työsuhteissa, jotka ovat alkaneet 1.1.2020 tai sen jälkeen
  • Koeaikapurusta ei tule työttömyysturvan karenssia eikä omavastuuta.   

Väliaikaisia muutoksia myös työehtosopimuksissa

Lainsäädäntömuutosten lisäksi väliaikaisista muutoksista on sovittu myös työmarkkinajärjestöjen kesken alakohtaisissa työehtosopimuksissa, esimerkiksi ylempien toimihenkilöiden työehtosopimuksissa muutoksista on sovittu lisäpöytäkirjalla. Työehtosopimusmääräyksillä on ristiriitatilanteissa etusija lainsäädäntöön nähden.    

Muistathan, että työ- ja virkasuhdeneuvonta on kaikkien jäsenten, myös opiskelijajäsenten, käytettävissä ja autamme sinua mielellämme, mikäli sinulla tulee kysymyksiä lomauttamiseen tai muutoin työ- tai virkasuhteeseesi liittyen. Tavoitat meidät parhaiten sähköpostitse neuvonta.yksityinen@lakimiesliitto.fi ja neuvonta.julkinen@lakimiesliitto.fi. Voit ottaa meihin yhteyttä myös puhelimitse.

Yksityinen sektori: Moa Fanta, lakimies, puh. 09 8561 0338, Minna Rahja, lakimies, puh. 09 8561 0339 ja Petteri Kivelä, lakimies, puh. 09 8561 0345

Julkinen sektori: Petteri Kivelä, lakimies, puh. 09 8561 0345