Mentorointi

Mentoroinnista viihtyvyyttä työhön ja vauhtia uralle!

Juristiliiton mentorointiohjelma

Mentorointi on ammatillisen kehittymisen menetelmä, jossa keskeistä on kokemuksesta oppiminen. Mentori on yleensä kokenut ammattilainen, joka haluaa jakaa osaamistaan kehittymishaluiselle ja -kykyiselle henkilölle, aktorille. Aktorin vastuulla on valmistella tapaamisten teemat, pitää huolta tapaamisten sopimisesta ja kirjata keskustelujen anti mentorinsa kanssa sopimallaan tavalla.

Mentoroinnin ydin ovat aktorin ja mentorin väliset keskustelut. Keskustelujen aiheet vaihtelevat aktorin toiveiden ja tavoitteiden mukaan. Oman osaamisen tunnistaminen, uran suuntaaminen, work-life-balance, omien arvojen mukainen työ, yrittäjyys ja esimiestyö ovat yleisiä teemoja.

Keskusteluja voi käydä monin tavoin

Tapaaminen kasvokkain on yleisin mentorointikeskustelujen muoto. Myös puhelinkeskustelut ja virtuaalitapaamiset ovat käytössä. Monet parit hoitavat nopeaa viestintää sähköpostitse, pikaviestimillä tai sosiaalisen median kautta. Toiset käyttävät pohdintojen apuna monipuolisia tehtäviä ja harjoituksia. Jotkut aktorit ja mentorit käyvät yhdessä tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Mentori voi avata aktorille omaa verkostoaan. Joillekin taas kirjallisuus luo tarvittavaa lisävalaistusta käsiteltäviin teemoihin.

Itseohjautuvaa työskentelyä

Aktorin ja mentorin välinen työskentely on kuitenkin itseohjautuvaa. Tavoitteellisuus, luottamuksellisuus ja avoimuus ovat mentoroinnin lähtökohtia.

Työskentelyn alussa aktor ja mentor tekevät kirjallisen mentorointisuunnitelman, jossa he sopivat tavoitteista, pelisäännöistä ja yhteistyön käytännön järjestelyistä. Yleensä joustava ote mentoroinnin etenemiseen varmistaa onnistuneen, kehittyvän ja kehittävän prosessin.

Käsitteitä

 • Aktor = Mentoroitava. Nuorempi ja kokemattomampi osapuoli, joka asettaa prosessin tavoitteet ja jonka vastuulla on ensisijaisesti prosessin eteneminen. 
 • Mentor = Kokeneempi osapuoli, jonka tehtävänä on auttaa aktoria kohti tavoitteitaan kyselemällä, haastamalla ja kannustamalla. 

Mentorointiohjelman osallistujat ovat antaneet mm. seuraavaa palautetta:

 • Oli hienoa seurata, kun aktorini uskalsi lähteä suunnittelemaan uraansa alun tiukan urapolun ulkopuolelle ja keskusteltuaan eri kontaktien kautta tuntui löytävän uutta omaa urasuuntaansa.
 • Mentoroinnin suurin anti oli mielestäni systemaattinen asioiden pohdinta ensin itse ja sitten toisen henkilön kanssa. Sain mielestäni hyvin tukea askarruttaviin kysymyksiin, joka taas on lisännyt itsevarmuutta, perspektiiviä ja luottavaisuutta asioiden järjestymiseen. 
 • On ollut antoisaa peilata omia kokemuksia aktorin kokemuksiin. Aktor on muistutellut hyvin, millaiset kysymykset omassakin elämässä olivat pinnalla samassa elämänvaiheessa. Samalla on itse huomannut, millaisen matkan on kulkenut siitä pisteestä eteenpäin. 
 • Olen oppinut paljon itsestäni ja itseni johtamisesta sekä priorisoinnista. Lisäksi keinoja / vinkkejä ajatteluuni, joita voin harjoitella soveltamaan elämään, palkkatyöhön ja firmaan. Lisäksi sain mentorista ystävän.
 • Olen vuoden aikana oppinut tunnistamaan paremmin omia vahvuuksiani, luottamaan omiin kykyihini enemmän ja suhtautumaan rennommin tulevaisuuteen. Olen myös saanut kullanarvoisia vinkkejä työnhakuun ja tieteelliseen kirjoittamiseen liittyen. Mentoroinnin suurinta antia on ollut kannustin pohtia omaa tulevaisuutta suunnitelmallisemmin ja tarkemmin kokeneen juristin avulla, joka osasi nähdä asioita myös minun näkökulmastani.
 • Minulla oli tavoitteena perustaa yritys ja se tavoite toteutuikin etuajassa. Mielestäni mentoroinnin suurin anti on kuitenkin se, että olen aivan uskomattoman mentorini avustuksella tutustunut syvällisemmin itseeni, kirkastanut käsitykseni perusarvoistani ja tiedostanut samalla kutsumukseni sekä saanut rohkeutta valita epätavanomaisemman mutta omannäköiseni polun.

 

Aikataulut

Seuraavan juristimentorointiohjelman aikataulu on seuraava:

 • Aloitustapaaminen 2.2.23 klo 17–19 etänä
 • Välitapaaminen (valitaan toinen vaihtoehdoista)

6.6.23 klo 17–18.30 läsnä Juristiliiton tiloissa tai

14.6. 23 klo 17–18.30 etänä

 • Päätöstilaisuus 1.2.24 klo 17–19 läsnä Juristiliiton tiloissa

 

 

Seuraava opiskelijamentorointiohjelma käynnistyy maaliskuussa 2023

Hakuaika mentoroitavaksi 12.1.-12.2.23

Hae aktoriksi tästä

 • Aloitustapaaminen 23.3.23 klo 17–19 etänä
 • Välitapaaminen (valitaan toinen vaihtoehdoista)

6.6.23 klo 17–18.30 läsnä Juristiliiton tiloissa tai

14.6. 23 klo 17–18.30 etänä

 • Päätöstilaisuus 12.3.24 klo 17–19 läsnä Juristiliiton tiloissa

 

Mentoriksi juristille tai oikeustieteen opiskelijalle

Juristimentorointiohjelmaan voivat hakea mentoriksi jo pidempään työelämässä olleet, kokeneet juristit. Tarkkaa kokemusvaatimusta ohjelmaan ei ole, mutta tyypillisesti yli 8 vuotta työelämässä toimineet ovat osallistuneet mentoreina juristiohjelmaan ja alle 8 vuotta työelämässä olleet opiskelijaohjelmaan. Opiskelijamentorointiohjelmassa mentorina voi toimia valmistunut työelämässä oleva juristi. Ohjelman parit muodostetaan siten, että kokeneemmilla juristeilla on myös kokeneemmat mentoroitavat. Esimerkiksi vastavalmistunut juristi voi toimia mentorina alkuvaiheen opiskelijalle ja 20 vuotta työelämässä ollut mentoroitava saa mentorikseen vielä kokeneemman juristin. 

Sekä juristi- että opiskelijamentorointiohjelmat ovat vuoden mittaisia. Vuoden aikana mentorointiohjelmiin osallistuville järjestetään kolme yhteistapaamista: aloitustapaaminen, välitapaaminen ja päätöstilaisuus. Mentoreilta odotetaan sitoutumista yhteistapaamisten lisäksi tapaamisiin noin kerran kuukaudessa oman aktorin kanssa. Tyypillinen tapaaminen kestää 1,5-2 tuntia. Paritapaamiset voidaan järjestää esim. aamias-, lounas- tai after-work-tapaamisina. Aktoreilta odotetaan sopeutumista mentorin aikataulu- ja paikkatoiveisiin.

Hae mentoriksi opiskelijalle

Hae mentoriksi juristille

 

Lisätietoja mentoroinnista:

Kati Rautio
kati.rautio@lakimiesliitto.fi
puh. 09 8561 0314 ja 041 458 0041