Kuka voi liittyä jäseneksi?

Suomen Lakimiesliitossa siirryttiin 1.1.2000 henkilöjäsenyyteen. Aikaisemmin Lakimiesliitto rakentui yhdistysjäsenyyden periaatteelle eli jäsenet kuuluivat liittoon sen jäsenyhdistysten kautta. Lakimiesliiton palvelujen ja etujen käyttö edellyttää aina suoraa henkilöjäsenyyttä Lakimiesliitossa.

Henkilöjäseninä voivat olla

a) oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen kandidaatin (lakimiestutkinto) tutkinnon Suomessa suorittanut henkilö sekä henkilö, joka on suorittanut oikeustieteellisen tutkinnon muualla kuin Suomessa ja saanut ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain tai ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta annetun lain mukaisen Opetushallituksen päätöksen kelpoisuudesta oikeustieteen kandidaatin tai oikeustieteen maisterin tutkintoa edellyttävään tehtävään ja suorittanut mahdolliset päätöksessä edellytetyt lisävaatimukset.
Lisätietoja www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen

b) Lakimiesliiton hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä henkilöjäseneksi myös muun oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon
ulkomailla suorittaneen henkilön, jos tutkinto tasoltaan ja laajuudeltaan vastaa Suomessa suoritettua oikeustieteen maisterin tai oikeustieteen kandidaatin (lakimiestutkinto) tutkintoa.

c) Lakimiesliiton hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä henkilöjäseneksi myös oikeus- tai varanotaarin tutkinnon
suorittaneen henkilön.

Oikeustieteen opiskelijat ovat Lakimiesliitossa jäseninä ainejärjestöjensä kautta.

Jäsenyhdistyksenä voivat olla

a) oikeuskelpoinen oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhdistys

b) yhdistys, johon lakimiesten ohella kuuluu muitakin lakimiesten ammatillisissa tehtävissä toimivia, korkeakoulututkinnon suorittaneita tai lakimiesvirassa olevia henkilöitä sekä

c) rekisteröity suomalaisen yliopiston oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys