Esimiehet ja johtajat

Lakimiehet toimivat usein esimies- ja johtotehtävissä. Johtamisella sekä esimiestyöllä on keskeinen merkitys koko työyhteisön menestymiselle, sillä johtamistyöhön kuuluvat niin organisaatiota kuin resursseja, henkilöstöä ja työtehtäviä, vastuita ja osaamista kuin myös toimintatapoja sekä tulos- ja laatutavoitteita koskevat asiat.

Moninaiset vaatimukset, haasteet ja paineet sisältyvät johtajan arkipäivään. Lakimiesliitto tarjoaa esimies- ja johtotehtävissä työskenteleville jäsenilleen palveluja, joilla esimiehiä ja johtajia tuetaan heidän toimissaan sekä mahdollistetaan esimiesten ja johtajien keskinäinen yhteydenpito johtamistyön erilaisissa kysymyksissä.

Esimiehenä kehittyminen

Esimies- ja johtotehtävässä ei voi koskaan olla täysin oppinut. Esimiehellä on organisaatiossa määritelty johtotehtävä oikeuksineen ja velvollisuuksineen, mutta samalla yleensä myös jokin asiantuntijatehtävä.

Lakimiesliitto järjestää säännöllisesti esimies- ja johtajatehtävissä työskenteleville jäsenilleen maksuttomia tietyn teeman ympärille koottuja aamukahvi-koulutustilaisuuksia. Aamukahvitilaisuuksien ajankohdat ja ohjelmat löydät jäsenportaalista.

Urakoulutukset ovat Lakimiesliiton jäsenille ilmaisia koulutustilaisuuksia, joissa alojensa asiantuntijat kouluttavat työelämään liittyvistä osaamisalueista kuten esimerkiksi neuvottelutaidoista, esiintymisestä, mediataidoista. Urakoulutustilaisuudet

Lakimiesliiton kalenterivuoden mittaisissa mentorointiohjelmissa kokeneempi kollega ja työiältään nuorempi mentoroitava tapaavat sopiminaan aikoina työhön ja uraan liittyvissä kysymyksissä. Katso mentorointiohjelmista lisää

Akavan esimiesverkosto on eri akavalaisten liittojen esimiesjäsenten yhteinen tukiverkosto. Verkoston tarkoituksena on vahvistaa esimiestyössä kehittymistä erilaisten koulutustaustojen kesken. Akavan esimiesverkosto