Tietoa jäsenyydestä

Kuka voi liittyä?

Suomen Lakimiesliitossa siirryttiin 1.1.2000 henkilöjäsenyyteen. Aikaisemmin Lakimiesliitto rakentui yhdistysjäsenyyden periaatteelle eli jäsenet kuuluivat liittoon sen jäsenyhdistysten kautta. Nyt oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneet ovat siirtyneet Lakimiesliiton henkilöjäseniksi.

Henkilöjäseninä voivat olla

a) ylemmän oikeustieteellisen korkeakoulututkinnon Suomessa suorittaneet henkilöt sekä b) henkilöt, joiden ulkomailla suorittama tutkinto tunnustetaan kansainvälisten sopimusten mukaisesti Suomessa lakimiestutkinnoksi. Lisätietoja www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/tutkintojen_tunnustaminen

Varanotaarit ja oikeusnotaarit liittyvät Lakimiesliittoon 1.1.2011 alkaen henkilöjäseninä. Oikeustieteen opiskelijat ovat Lakimiesliitossa jäseninä ainejärjestöjensä kautta. Lakimiesliittoon kuuluu henkilöjäsenten lisäksi 35 jäsenyhdistystä.

Jäsenyhdistyksenä voivat olla

a) oikeuskelpoinen oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden yhdistys

b) yhdistys, johon lakimiesten ohella kuuluu muitakin lakimiesten ammatillisissa tehtävissä toimivia, korkeakoulututkinnon suorittaneita tai lakimiesvirassa olevia henkilöitä sekä

c) rekisteröity oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys