Työ- ja virkasuhdeneuvonta

Työ- ja virkasuhdesuhdeneuvontamme auttaa jäseniä kaikissa työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa kuten työsopimuksen laatimisessa, työpaikan vaihdokseen liittyvissä kysymyksissä, irtisanomisen uhatessa, perhepoliittisissa vapaissa tai vaikkapa vuosilomiin liittyvissä asioissa.

Aina kaikki ei kuitenkaan suju työpaikalla. Voit joutua pohtimaan asemaasi organisaatiojärjestelyjen, lomautuksen, irtisanomisen, työnantajan konkurssin tai yrityssaneerauksen johdosta. Lakimiehemme tarjoavat neuvotteluapua kiistatilanteissa. Mikäli neuvottelut eivät kuitenkaan tuota haluttua lopputulosta ja asia kannattaa viedä liiton ulkopuolisen asiamiehen avustuksella oikeuden ratkaistavaksi, käytössäsi on tietyin vakuutusehdoin liiton oikeusturva- ja vastuuvakuutus oikeudenkäyntikulujen korvaamista varten.

Työ- ja virkasuhdeasioista kannattaa kysyä myös työpaikkasi Jukolaiselta luottamusmieheltä tai Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:n henkilöstöedustajalta tai yhteyshenkilöltä.

Ajasta ja paikasta riippumaton Oma luottamusmies -sivusto antaa nopeasti vastauksia yleisempiin työsuhteeseen liittyviin kysymyksiin. Jäsenillä on käytössä myös eLakipalvelu, johon kirjaudutaan jäsensivujen kautta.

Neuvontalakimiehemme palvelevat jäseniä seuraavasti:

Lakimies Maria Färkkilä, puh. 09 8561 0340 (ensisijaisesti julkinen sektori)
neuvonta.julkinen@lakimiesliitto.fi

Lakimies, VT Moa Fanta, puh. 09 8561 0338 (ensisijaisesti yksityinen sektori)
neuvonta.yksityinen@lakimiesliitto.fi

Työ- ja virkasuhdeneuvonta voi olla ajoittain ruuhkautunut, mutta palaamme  yhteydenottoihin aika- ja prioriteettijärjestyksessä mahdollisimman pian viestin saatuamme.