Työ- ja virkasuhdeneuvonta

Työ- ja virkasuhdesuhdeneuvontamme auttaa jäseniä kaikissa työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa kuten työsopimuksen laatimisessa, työpaikan vaihdokseen liittyvissä kysymyksissä, irtisanomisen uhatessa, perhepoliittisissa vapaissa tai vaikkapa vuosilomiin liittyvissä asioissa.

Aina kaikki ei kuitenkaan suju työpaikalla. Voit joutua pohtimaan asemaasi organisaatiojärjestelyjen, lomautuksen, irtisanomisen, työnantajan konkurssin tai yrityssaneerauksen johdosta. Lakimiehemme tarjoavat neuvotteluapua kiistatilanteissa. Mikäli neuvottelut eivät kuitenkaan tuota haluttua lopputulosta ja asia kannattaa viedä liiton ulkopuolisen asiamiehen avustuksella oikeuden ratkaistavaksi, käytössäsi on tietyin vakuutusehdoin liiton oikeusturva- ja vastuuvakuutus oikeudenkäyntikulujen korvaamista varten.

Työsuhdeasioista kannattaa kysyä myös työpaikkasi akavalaiselta luottamusmieheltä tai Ylempien toimihenkilöiden neuvottelujärjestö YTN:n yhteyshenkilöltä.

 

Lakimies Petteri Kivelä, puh. 09 8561 0345, petteri.kivela@lakimiesliitto.fi (ensisijaisesti julkinen sektori)

Lakimies, VT Moa Fanta, perhevapaalla 1.11.2018 alk.
Lakimies, OTM Minna Rahja, puh. 09 8561 0338, minna.rahja@lakimiesliitto.fi (ensisijaisesti yksityinen sektori)