Työttömyyskassa

Liity myös Lakimiesten Työttömyyskassaan

Jäsenen liittyminen Lakimiesten Työttömyyskassaan

Kassaan liittymistä varten tarvitsemme tiedot työsuhteestasi ja kirjallisen tiedon halustasi liittyä työttömyyskassaan. Ilmoita tiedot jäsenportaalin sähköisellä lomakkeella. Kassan jäseneksi pääsee työttömyysturvalain soveltamisalaan kuuluva oikeustieteellisen tutkinnon suorittanut palkkatyöntekijä, joka ei ole täyttänyt 68 vuotta.


Oikeustieteen opiskelijan liittyminen Lakimiesten Työttömyyskassaan

Myös ansiotyössä oleva oikeustieteen opiskelija voidaan hyväksyä kassan jäseneksi. Opiskelijan liittyminen tehdään suoraan kassaan tällä lomakkeella (lomake ruotsiksi). Täytetty lomake toimitetaan Lakimiesten Työttömyyskassaan.

Lisätietoja kassan jäsenyydestä ja palveluista löytyy työttömyyskassan nettisivuilta www.lakimiestentk.fi.


Ammatinharjoittajat ja yrittäjät

Lakimiesyrittäjillä on mahdollisuus vakuuttaa itsensä työttömyyden varalta esimerkiksi Ammatinharjoittajien ja Yrittäjien Työttömyyskassa AYT:ssa, jonka perustamiseen Lakimiesliitto on vaikuttanut. Lisätietoja: www.ayt.fi.

Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassa ja Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassa ovat kassan kokouksissaan 23.5.2019 hyväksyneet sopimuksen Ammatinharjoittajien ja yrittäjien työttömyyskassan sulautumisesta Suomen Yrittäjäin Työttömyyskassaan 1.1.2020 lukien.
Edellä mainitut työttömyyskassat ovat työttömyyskassalain (603/84) 55 §:n edellyttämällä tavalla hakeneet Finanssivalvonnan suostumusta sulautumissopimukselle.