Ura

 

Lakimiesrekrytointi

Lakimiesrekrytointi on Suomen Lakimiesliiton työnvälityspalvelu. Välitämme korvauksetta oikeuden ammattilaisia sekä vakituisiin että määräaikaisiin tehtäviin. Vuosittain Lakimiesrekrytoinnissa on yli 500 työpaikkailmoitusta.

Hakijoiden joukosta löydät kaikkien oikeusalojen ammattilaiset sekä oikeustieteen opiskelijat.

Lakimiesrekrytoinnin työpaikkailmoitukset löydät täältä (vaatii kirjautumisen jäsenportaaliin)

Ohjeet maksuttoman työpaikkailmoituksen jättämiseen löydät täältä

 

Työhakemus, CV ja LinkedIn-profiili

Lakimiesliiton jäsenillä on mahdollisuus saada asiantuntijan apua oman työhakemuksen, CV:n sekä LinkedIn-profiilin luomiseen ja parantamiseen. CV-coach auttaa sinua kertomaan parhaalla mahdollisella tavalla omista kyvyistä ja osaamisestasi oli kysymys sitten pitkän työuran tuoman kokemuksen tiivistämisestä, hakemuksesta ensimmäiseen työpaikkaan tai vaikka LinkedIn -profiilin kehittämisestä. Rekrytointialan ammattilaisten hioman CV:n avulla parannat omia mahdollisuuksiasi työnhaussa huomattavasti.

Lakimiesliitto subventoi palvelua merkittävällä summalla siten, että palvelun käyttäjälle jää maksettavaksi vain 30 euron omavastuumaksu.

Ohjeet palvelun käyttämiseen löydät täältä

 

Työ- ja virkasuhdeneuvonta

Työ- ja virkasuhdesuhdeneuvontamme auttaa jäseniä kaikissa työlainsäädäntöön liittyvissä tilanteissa kuten työsopimuksen laatimisessa, työpaikan vaihdokseen liittyvissä kysymyksissä, irtisanomisen uhatessa, perhepoliittisissa vapaissa tai vaikkapa vuosilomiin liittyvissä asioissa.

Lisätietoa ja yhteystiedot löydät täältä.

 

Palkkaus ja palkkasuositukset

Lakimiesliitosta saat apua kun palkkaan liittyvät asiat askarruttavat.

Palkkatutkimukset ja palkkapuntarin löydät jäsenportaalista (vaatii kirjautumisen).

Vastavalmistuneiden lakimiesten sekä lakimiestehtävissä toimivien oikeustieteen ylioppilaiden palkkasuositukset löydät täältä.

 

Juristimentorointiohjelma

Lakimiesliiton juristimentorointiohjelmassa kokeneempi juristi eli mentor ja työiältään nuorempi mentoroitava eli aktor tapaavat sopiminaan ajankohtina säännöllisesti vuoden kestävässä ohjelmassa. Aktor voi tapaamisissa pohtia ja esitellä työhönsä ja uraansa liittyviä kysymyksiä, mentorin tehtävänä on kommentoida, kysellä, haastaa ja kannustaa.

Lisätietoa mentorointiohjelmasta löydät täältä

 

Opiskelijamentorointiohjelma

Lakimiesliiton opiskelijamentorointiohjelmassa muutaman vuoden työelämässä toiminut juristi toimii mentorina oikeustieteen opiskelijalle vuoden kestävässä ohjelmassa. Aktor voi ohjelmassa pohtia esimerkiksi opintoihinsa, työnhakuun ja tulevaan työuraansa liittyviä kysymyksiä. Mentorin tehtävänä on tuoda näkemystä aktorin pohdintoihin oman kokemuksensa kautta.

Lisätietoa opiskelijamentorointiohjelmasta löydät täältä 

 

Esimies- ja johtajaverkosto

Lakimiesliiton johtaja- ja esimiesverkoston tavoitteena on luoda puitteet yhteisille keskusteluille, ajatusten vaihdolle ja tapaamisille valittujen, valmisteltujen teemojen parissa. Aiheet linkittyvät johtajien ja esimiesten arkipäivään - jaksamiseen, työelämän vaikeisiin tilanteisiin, ihmisten kohtaamiseen, tulevaisuuden ennakointiin jne. 

Verkoston seuraava tapaaminen järjestetään

  • Torstaina 16.5.2019 klo 8.30-10.00

Lisätietoa esimies- ja johtajaverkostosta löydät täältä (vaatii kirjautumisen jäsenportaaliin).

 

Perhevapaaverkosto

Lakimiesliiton perhevapaaverkosto tarjoaa liiton perhevapaalla oleville jäsenille mahdollisuuden verkostoitumiseen, vertaistukeen ja työelämäyhteyksiin. Verkosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista työn ja perhe-elämän asioista.

Verkoston tapaamisiin mahtuu mukaan 20 vanhempaa lapsen kanssa.

Verkoston seuraava tapaaminen järjestetään

  • Keskiviikkona 15.5.2019 klo 13-15 Lakimiesliiton Ylähuoneella

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/21kw6vMyZ9o" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jb3M3pdBy80" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe