Uutisen päiväys

19.12.2019← Takaisin

Åbo Akademin OTM-tutkinnonanto-oikeus

Åbo Akademin hallitus on päättänyt hakea yliopistolle OTM-tutkinnon tutkinnonanto-oikeutta.

Lakimiesliitto korostaa hankkeen osalta sitä, että koulutusmäärät eivät saa nousta ilman työvoimatarpeen luotettavaa ennakointia, eikä muutoinkin niukkoja opetus- ja tutkimusresursseja tule hajauttaa. Sinällään Lakimiesliitto pitää hyvin tärkeänä sitä, että saatavilla on riittävästi laadukasta ruotsinkielistä koulutusta ja oppikirjatuotantoa. Juristikoulutuksen kielellinen ja alueellinen tasapaino tulee saavuttaa ilman, että koulutuksen taso laskee ja johtaa lakimiesten liikamääräiseen kouluttamiseen. Yksi mahdollisuus olisi painottaa Helsingin yliopiston ruotsinkielisen koulutuksen osuutta.

Aiheesta uutisoi tänään Yle.